napodobovat čeština

Překlad napodobovat italsky

Jak se italsky řekne napodobovat?

napodobovat čeština » italština

imitare sbertucciare riprodurre plagiare
Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »

Příklady napodobovat italsky v příkladech

Jak přeložit napodobovat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Všude budou zIočinci, které budou chlapci ctít, uznávat, obdivovat a napodobovat.
Criminali che i miei ragazzi prendono ad esempio, adorano rispettano, ammirano, ed imitano.
Tak já ti tedy něco povím. Jestli se obejdeš beze mě, vyřiď té švadleně, co s tebou tančí, ať mě přestane napodobovat.
Allora senti, visto che te la passi così bene senza di me dì a quella sarta che balla con te di non imitarmi.
Napodobovat?
Imitarti?
Můj nejnovější vynález mi umožňuje dokonale napodobovat lidskou tvář.
Un procedimento di mia invenzione mi permette di ricostruire alla perfezione la pelle umana.
Umí dobře napodobovat.
È decisamente bravo nelle imitazioni.
Napodobovat pozdravy, podávat si ruce, jíst z talíře nožem.
Mimano i saluti, le strette di mano, mangiano dai piatti con il coltello.
To, cos tu viděl dneska, budou zítra napodobovat opice na pěti světadílech.
Quello che hai visto qui oggi verrà imitato dalle scimmie dei cinque continenti domani.
To je domýšlivé a marné napodobovat Marlona Brando.
Volendo essere Marlon Brando è vanità.
Date, zkoušel jste někdy žonglovat, napodobovat hlasy ptáků a tak?
Data, ha mai pensato a fare il giocoliere?
Tahle budova má napodobovat 20 století na Zemi.
Questa struttura imita la Terra nel Ventesimo secolo.
Tak proč se pořád snažíš lidi napodobovat?
Allora perchè cerchi ancora di emulare gli umani?
Vím, že máte schopnost napodobovat hlasy jiných lidí.
So che lei è in grado di imitare la voce di altre persone.
Snažíš se napodobovat, to, co si myslíš, že ostatní chtějí slyšet.
Ti viene, come dire.
To jsem nevěděl, že mě každý amatér a posera bude napodobovat.
E prima che me ne accorgessi c'erano ovunque pidocchi che mi imitavano.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský praktický slovníkKoupit booktook.cz »