napodobující čeština

Překlad napodobující italsky

Jak se italsky řekne napodobující?

napodobující čeština » italština

rifacitore mimetico imitativo
Doporučujeme...ČlánekJak se naučit 125 nových slovíček za 5 minutPřečíst easylingo.cz »

Příklady napodobující italsky v příkladech

Jak přeložit napodobující do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Zajímavé. Látka na bázi alkoholu, uměle napodobující vůni květin.
Interessante, alcol a base sintetica che riproduce artificialmente un aroma floreale.
Mohou to být spící agenti perfektně napodobující lidi. až do aktivace.
Potrebbero essere agenti dormienti, programmati per impersonare perfettamente esseri umani, fino all'attivazione.
Váš bratr je pitomec napodobující pudlíka!
Vostro fratello è un sempliciotto acconciato come un barboncino.
Ale podaří se mi nabrat trochu krve a zamířit sem, abych napsala tu zprávu napodobující aktivisty.
Ma riesco comunque a prendere un po' di sangue, e mi dirigo qui. per iniziare a scrivere il messaggio, per coinvolgere i manifestanti.
Pak ho nastavíme, aby vysílal silné subprostorové impulzy napodobující vytáčení brány zvenčí.
Quindi lo programmiamo per trasmettere una potente esplosione subspaziale, su imitazione di una trasmissione di un gate.
Je to podrazačka, chlapů přebíračka, napodobující, žvýkačkou mlaskací, manžela z ní infarkt trefí.
Ti pugnala alle spalle, ti frega il ragazzo, copia il tuo look, rumina la gomma da masticare, ha il marito infartuato. - Cosa?
Je to jen život napodobující umění - žádné texty, jen život.
E' solo la vita che imita l'arte. Niente confini, semplicemente vita.
Způsobují kontrakce hladké svaloviny napodobující porod.
Causano la contrazione dei muscoli lisci che simulano il travaglio.
A vaše bývalá guvernantka je nyní žijící ledová socha, napodobující pana Punche.
Mentre la precedente istitutrice adesso e' una statua di ghiaccio vivente, che imita le marionette di Punch e Judy.
Věřím, že ten prozatím neidentifikovaný volající je náš napodobující vrah.
Ritengo che. il nostro interlocutore sconosciuto fosse il nostro emulatore.
Můj agent má teď brýle napodobující tvůj implantát.
Uno dei miei agenti ha indosso un paio di occhiali che mimano il tuo impianto.
Dělá to z vás napodobující zabijáky.
Siete solo degli assassini emulatori.
Jsem kriminální profilovač, se zaměřením na činy, napodobující historické události.
Sono un criminologo, mi occupo soprattutto di casi di emulazione storica.
Ale budu neustále dělat výzkum, zavalený načichlými pergameny a napodobující mnichy, o nichž píšu.
Ma dovro' ricercare 24 ore su 24, saro' circondato da pergamene puzzolenti, - imitando i monaci su cui scrivo.

Možná hledáte...

Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »