napodobování čeština

Překlad napodobování italsky

Jak se italsky řekne napodobování?

napodobování čeština » italština

scimmiottatura scimmiottamento mimetismo imitazione adulterazione
Doporučujeme...Česko-italský mluvníkKoupit booktook.cz »

Příklady napodobování italsky v příkladech

Jak přeložit napodobování do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Říká se, že napodobování je nejvyšší forma lichotky.
Mi hanno spiegato che l'imitazione è una forma d'ammirazione.
Tvoje napodobování božského hlasu.
La tua imitazione della voce di Dio.
Napodobování hrdinů-- není nic snadného.
Non c'è niente di cui vergognarsi. Imitare i grandi.
A ne to jeho zoufalé napodobování amatérského potulování Gertrudy Steinové.
Non il suo triste e vagamente dilettantesco scimmiottare alla Gertrude Steirs.
Napodobování starých mistrů je první krok ke zdokonalení vlastní techniky.
Imitare i grandi è un primo passo nello sviluppo della vostra arte.
Opravdu si cením toho napodobování. je opravdu lichotivé atd, atd, atd.
Senti, grazie di avermi portato a casa. Lo apprezzo molto. Nessun problema.
Jste machr, když příde na napodobování!
Sei unico quando di si tratta di imitare!
Jen proto, že se mi líbí, jak zkřivíš rty při napodobování jeho hlasu.
Ma solo perche' mi piace come si arricciano le tue labbra quando fai la voce da uomo.
Napodobování je nejupřímnější formou poklony.Takže děkuju.
L'imitazione e' la lusinga piu' sincera, dunque ti ringrazio.
Řekl bych, že napodobování kohokoliv z nás poukazuje na jeho blízký konec.
Direi che sta imitando quello che tra noi due sta per morire.
Víš, napodobování Deana je jedna věc.
Sai, imitare Dean e' una cosa. ma mio padre.
Teorie napodobování zní dost dobře, šéfe.
La teoria di un imitatore regge, capo.
Napodobování biologického organismu je nejlepší způsob, jak testovat diamanty v běžných podmínkách.
L'imitazione di un organismo biologico e' il modo migliore per testare i diamanti in autentiche condizioni reali.
Musíte pracovat na napodobování?
Sei davvero un ottimo attore. Lavori molto per calarti nella parte? - No.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Konečně, přestože úspěšné společnosti musí neustále inovovat, neměly by se bát ani napodobování.
Infine, pur dovendo costantemente scommettere sull'innovazione, le aziende di successo non devono aver paura di imitare.
Doporučujeme...Italština za 24 dnůIntenzivní kurz pro samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...