napochodovat čeština

Příklady napochodovat italsky v příkladech

Jak přeložit napochodovat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Napochodovat do třídy a.
Entrare in classe e.
Nemůžu si tam jen tak napochodovat.
Non posso semplicemente entrare li' dentro.
Vy sem nemůžete napochodovat z toho venkovního pekla a dělat nám tu přednášku o tom jak vyléčit vaše kamarády.
Non pensi. E ripeto: non pensi di venire qui dentro da chissà dove è stato pescato.
Nemůžete jen tak, bez zkušeností napochodovat před kameru.
Non si arriva in TV a livello nazionale senza esperienza.
Mám tam napochodovat a zničit ho?
Che distruggessi quel poveretto?
Oba víme, že bych tady mohl nechat napochodovat armádu advokátů.
Posso mobilitare molti avvocati.
Nemůžeš sem prostě jen tak napochodovat a říkat jim, že jsou k ničemu!
Non puoi marciare qui dicendo loro che sono inutili!
Ráno po snídani nás nechali napochodovat všechny na letiště.
Quella mattina dopo la colazione ci fecero marciare tutti all'esterno fino al. aerodromo.
Dej se do kupy a koukej tam napochodovat zpátky. a ukaž jim kdo je tu šéf.
Devi focalizzare te stessa, e marciare in dietro di là. e mostra loro chi è il boss.
A navíc nemůžeš jen tak napochodovat ke Kamatovi!
Pensi che ti faranno entrare senza problemi nel locale di kamata?
Nemůžeš použít to svoje kontrolní udělátko a nechat je napochodovat zpět?
Beh, non puoi usare quel tuo coso a controllo remoto e farli tornare a casa?
Napochodovat sem a začít střílet?
Marciare verso di noi ed iniziare a spararci?
Napochodovat k vyšetřovacímu týmu s největšim nepřítelem společnosti?
Passeggiare in mezzo all'anticrimine con il nemico pubblico numero 1?
Napochodovat na pánský záchod není obava. To je posedlost.
Entrare nel bagno degli uomini non e' preoccupazione, e' ossessione.
Doporučujeme...Italština pro samouky a věčné začátečníkyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...