napoprvé čeština

Překlad napoprvé italsky

Jak se italsky řekne napoprvé?

napoprvé čeština » italština

di primo acchito
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský velký slovníkKoupit booktook.cz »

Příklady napoprvé italsky v příkladech

Jak přeložit napoprvé do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Napoprvé to není snadné, ale po čase ti to ani nepřijde.
Al principio è difficile, ma poi ti abituerai.
Napoprvé jsem myslel, že je to legrace, ale ona nechce přestat mluvit o volbách říká že s magií já vyhraju a ukáže se, že je čarodějnice.
Prima pensavo che scherzasse, ma poi parlando delle elezioni.ha detto che mi proverà di essere una strega e che mi farà eleggere.
Chytil napoprvé!
Ha preso, alla prima!
Kdyby věděl, že ten nůž může být identifikován, proč by ho tam napoprvé nechával?
Se potevano identificare il coltello, perché, allora, non l'ha preso subito?
Musí to fungovat napoprvé.
Deve funzionare alla prima.
Než budeme pokračovat, chtěla jsem říct, že napoprvé. nebyly vaše články vůbec špatné.
Prima di procedere, vi dico che, come primi tentativi, i vostri pezzi non sono male.
Ale musím říct, že napoprvé jsem byl pěkně naštvaný.
Ma devo ammettere che la prima volta che sono venuto ero piuttosto adirato.
Nemohu očekávat extra zacházení jako napoprvé.
Non mi aspetto il trattamento della prima volta.
Snad nechcete, aby to hned napoprvé řekla.
Non posso aspettarmi che ci riesca alla prima.
V prvé řadě nevím cos na mě napoprvé viděla.
Non capisco cosa ci abbia visto in me.
Je jedno, kolik seberem napoprvé, budou si myslet, že návrat je bezpečnej a napěchujou vlak penězma.
Non importa quanto prenderemo la prima volta, loro al ritorno penseranno di essere al sicuro e caricheranno altri soldi.
To by mohlo být ještě vážnější než jsem si vůbec napoprvé představil.
Dev'essere peggio di quanto perfino io avessi inizialmente pensato.
Napoprvé teda nic moc.
E va bè, ma questa è Ia maniera?
Ale Američany jsme porazili hned napoprvé.
Beh, abbiamo affrontato gli americani per la prima volta, sconfiggendoli.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jedna věc je zřejmá: ekonomové se už neodvažují předpokládat, že trend je trend a cyklus je cyklus a že se obojí vzájemně ovlivňuje v tak malé míře, aby se to dalo napoprvé zanedbat.
Una cosa è chiara: gli economisti non osano più supporre che un trend sia un trend e un ciclo sia un ciclo, e che le loro reciproche interazioni sono abbastanza piccole da poter essere trascurate in prima istanza.
Doporučujeme...Italština ihned k použití do kapsyJazykový průvodceKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...