napomínat čeština

Překlad napomínat italsky

Jak se italsky řekne napomínat?
Doporučujeme...Libro degli eserciziCvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročiléKoupit booktook.cz »

Příklady napomínat italsky v příkladech

Jak přeložit napomínat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Nemusel vás pan Gettys opakovaně napomínat?
È vero che il sig. Gettys ti ha ripreso più volte per la tua condotta?
Protože mě nebaví vás pořád dokola napomínat.
Perche' mi da' veramente fastidio essere sempre il guastafeste.
Jeden z nich je akceptovaný. napomínat kuřáky. ale ten druhý ani zdaleka ne.
Ma uno è socialmente accettato - attaccare i fumatori - L'altro, invece, non lo è ancora.
Teď tě ani nemusím napomínat a sedíš.
Ora non devo nemmeno piu' darti un croccantino che ti siedi e basta.
Myslím, že takhle napomínat nepotřebuje.
Mama!
Lidi nechtějí napomínat, když udělají něco špatně.
La gente non vuole babysitter in spandex che li sculacci quando fanno i cattivi.
Roscoe, už tě nebudu napomínat ohledně tvého slovníku.
Roscoe, ora basta usare quel linguaggio. - Ma. è così.
Kdo si myslíte, že jste, napomínat mě kvůli mému synovi?
Chi diamine è lei, per parlarmi di mio figlio?
Prezidentovo rozhodnutí napomínat národní lobby považuje většina nezávislých jako odvážné a geniální.
La decisione del Presidente diammonirela lobbynazionaledelle armi sta venendo accolta come audace ma brillante da una vasta maggioranza di indipendenti questa sera.
Ubohý Atticus, jak by jen mohl napomínat majordoma svého otce?
Povero Atticus. E' costretto a riprendere il maggiordomo di suo padre.
Omlouvám se, seržantko. - Jestli vám budu muset znova napomínat, abyste se uklidnil, připoutám vás tamhle k té židli.
Chiedo scusa.
Doktore Kushele, nebudu vás už dále napomínat.
Dottor Kushel. Non la avvertiro' piu'.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »