napohled čeština

Příklady napohled italsky v příkladech

Jak přeložit napohled do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Tato malá země zůstává napohled klidná, ba téměř lhostejná k rostoucímu napětí.
Il minuscolo Paese rimane noncurante e quasi indifferente alla tensione.
U Chaplina se vše napohled pevné rozplývá v něco jiného.
Con Chaplin, tutto ciò che sembra solido diventa qualcos 'altro.
Vše zveličuje, přehání, ale v jeho hraní je něco ryzího, co se nemíjí účinkem ve filmu, v onom napohled nejrealističtějším médiu.
Esagera, certo ma c'è anche un che di realistico in lui qualcosa di adatto ai film il mezzo più apparentemente realistico di tutti.
Je rozkošná a napohled neškodná.
E' carina.
Doporučujeme...Kurzy italštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...