napřed čeština

Překlad napřed italsky

Jak se italsky řekne napřed?
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Příklady napřed italsky v příkladech

Jak přeložit napřed do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Řekni jim, ať jdou napřed.
Dì loro di partire!
Jsem o deset kroků napřed.
Sono dieci passi davanti a te.
Jo, já vím. Já jen. - Musím napřed najít mobil.
Sì, lo so, è che. prima devo trovare il cellulare.
Napřed políbím svojí holku.
Prima fammi baciare la mia ragazza.
Chci další duet, ale napřed se musím vyhojit a naučit se lehčí chvaty.
Certo che voglio fare un altro duetto, ma prima devo guarire e imparare qualche mossa di sottomissione.
Znamená to, jak se pořád snažím být o krůček napřed ve snaze vymyslet, jak si má udržet balanc na nočníku, jak si vůbec někdy obleče a vysleče kalhotky nebo jak překoná schody nebo bude držet pero.
Significa che io devo pensare al futuro, cercando di capire come riuscirà a stare in equilibrio sul vasino, o come riuscirà a mettersi e togliersi le mutandine. O come farà con le scale o a prendere una penna.
Je skvělé, že jsi s plánem napřed.
È fantastico che la spedizione sia in anticipo.
Napřed dejte za mě sloužit zádušní mši!
Prima celebrate una messa da morto per me!
Kluci, jděte napřed.
È spacciato!
Já půjdu napřed!
Vado avanti io.
Běž napřed.
Lei vada avanti.
Jsi o bod napřed.
Pare che sia uno a zero per te.
Ten poliš, co jsem si vzala, si myslí, že je chytrý, ale já jsem o krok napřed.
Quel piedipiatti di mio marito crede di essere in gamba, ma io sono più brava.
Ne není, je 1 :00. Nařídila jsem si hodinky napřed.
Ho appena sistemato l'orologio.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Rychlokurz pro začátečníky: italštinaEfektivně za čtyři týdnyKoupit booktook.cz »