napříště čeština

Překlad napříště italsky

Jak se italsky řekne napříště?

napříště čeština » italština

ormai nell’avvenire
Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »

Příklady napříště italsky v příkladech

Jak přeložit napříště do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Napříště posílej slečnu Evu Harringtonovou se všemi žádostmi za mnou.
Passa a me tutte le future richieste di Miss Eve Harrington.
Napříště věnujte pozornost tomu, co říkám.
In futuro le suggerisco di darmi ascolto.
Jestli ještě budete zabíjet, zůstaňte napříště u králíků.
Se devi continuare a uccidere, limitati ai conigli.
Napříště mluvte o slečně s patřičnou úctou.
D'ora in poi parlerete di lei col dovuto rispetto.
Byl bych raději, kdybychom si raději napříště dali schůzku.
Come ci ritroveremo? Gradirei che la prossima volta prendessimo.un appuntamento.
Napříště všechno proběhne hladce, pokud mě ve všem poslechneš.
In futuro, tutto avverrà senza che tu soffra, a condizione che tu mi obbedisca.
Napříště přinesla jantarovou cigaretovou špičku. Nic vyjímečného.
La volta successiva mi portò un vecchio bocchino ambrato. niente di speciale.
Dávej napříště pozor na ty telefony.
Fai molta attenzione con il telefono.
Napříště, Jacku, si zatraceně napiš poznámku.
Prossima volta, Jack, scrivi le tue idee.
Ti dva by mohli být poučeni aby napříště byli diskrétnější, ale Hvězdná Flotila vždy nerada zasahuje do soukromého života.
Si può raccomandare loro maggiore discrezione, ma la Flotta è restia a regolamentare la vita privata dell'equipaggio.
Který by měl být napříště znemožněn.
Ma che si sarebbe dovuta evitare a tutti i costi.
Napříště ti můj šéf už nedá takovou výhodnou nabídku!
Perché il nostro boss non ti offrirà un accordo così buono la prossima volta.
Nezoufej. Napříště budeš mít víc štěstí.
Andrà meglio un'altra volta.
To jsem jsi jistý. - Ale napříště buďte milejší.
Non ho dubbi, ma cerca di essere meno avido.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Parlando s’imparaIntenzivní kurz italské konverzaceKoupit booktook.cz »