napřesrok čeština

Překlad napřesrok italsky

Jak se italsky řekne napřesrok?

napřesrok čeština » italština

l’anno prosimo
Doporučujeme...Rychlokurz pro začátečníky: italštinaEfektivně za čtyři týdnyKoupit booktook.cz »

Příklady napřesrok italsky v příkladech

Jak přeložit napřesrok do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Třeba na Vánoce, na Silvestra, anebo napřesrok.
Forse a Natale, o a Capodanno. Magari il prossimo Capodanno.
Napřesrok se líp připrav, Wesley.
Quindi preparati l'anno prossimo.
Napřesrok dostaneš další.
Te ne daranno un altro l'anno prossimo.
Tvé sestry můžeme pozvat napřesrok.
Possiamo invitare le tue sorelle uno dei prossimi anni.
Napřesrok se policie L.A. stěhuje do nových prostor.
L'anno prossimo, la polizia di Los Angeles traslocherà nella nuova sede.
Když tu ten strom nechám, napřesrok tu nezbude jediný.
Ma non funziona. Lascio lì quell'albero. L'anno prossimo saranno tutti morti.
Takže napřesrok půjdeš na Michiganskou?
I miei preferiscono Ia Northwestern, ma non voglio fare tutti quei test.
Slyšel jsem, že napřesrok zase vypustí 840-ku. Takže zamýším si ji pořídit.
L'anno prossimo compirò 40 anni.
Napřesrok nebude.
L'anno prossimo non ci sarà.
Vyjednavači? Když se ti to nezdá, tak napřesrok táhni do hajzlu.
Posso trovare un altro scassinatore.
Oh, při organizaci setkání napřesrok.
Oh, all'incontro per l'organizzazione del raduno del prossimo anno.
Pojedem napřesrok.
Ci andremo l'anno prossimo.
S Alem jsme si dělali plány, že se přestěhujem na pláž, ne ještě letos, ale snad už napřesrok.
Con Al abbiamo pensato di trasferirci al mare. - Mh! - Non questanno, ma. si spera il prossimo.
Už víme, co napřesrok koupíme vnoučatům.
Magnifico, l'anno prossimo sappiamo già cosa regalare ai nostri nipotini.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nižší dluhová zátěž je zároveň klíčovým důvodem, proč se očekává, že také letos a napřesrok poroste spotřeba v USA mnohem rychleji než v eurozóně.
La diminuzione del debito privato è anche una delle ragioni principali per cui, quest'anno e il prossimo, il consumo dovrebbe continuare a crescere molto più velocemente negli Stati Uniti che nella zona euro.
Napřesrok se nicméně vrátili - často chudší, než když odcházeli - a byli ochotni osít svá políčka znovu.
L'anno successivo tornano comunque alla fattoria (spesso più poveri di prima) pronti a ricominciare a coltivare il riso.
A bude to meta i napřesrok, kdy MDG vyprší a OSN schválí nástupnický rámec ekologické a rozvojové politiky.
E questo sarà l'obiettivo alla fine del prossimo anno, quando gli MDG scadono e le Nazioni Unite devono adottare un nuovo quadro di riferimento per le politiche ambientali e di sviluppo.
Doporučujeme...Kurzy italštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...