čeština | angličtina | němčina | ruština
bi | di | bu | Abi

-i němčina

Synonyma -i synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -i?

-i němčina » němčina

-lein -erl -chen

-i čeština

Překlad -i německy

Jak se německy řekne -i?

-i čeština » němčina

zu nach -en