holen | hodin | Roden | Boden

Hoden němčina

varle

Význam Hoden význam

Co v němčině znamená Hoden?

Hoden

varle Anatomie: männliche Keimdrüse In den Hoden wird auch das Testosteron gebildet.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Hoden překlad

Jak z němčiny přeložit Hoden?

Hoden němčina » čeština

varle koule varlata testikulární

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Hoden?
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Hoden příklady

Jak se v němčině používá Hoden?

Citáty z filmových titulků

Den Männern wurde der linke Hoden abgeschnitten und an das anatomische Labor geschickt.
Mužům většinou uřízli levé varle a poslali je do laboratoře.
Er glaubt, die Hoden seien das Beste.
Myslí si, že je to nejlepší část z klokana.
Dein Opfer vollendet mein Heiligtum der eintausend Hoden.
Tvá oběť dovršuje. Můj chrám tisíce varlat.
Und ich weiß, dass es bei Dir weniger sind. Also nehme ich an, es bleiben mir nur die Stirn, die Schläfen, die Kehle, die Axelhöhlen und Dein Hoden.
Ty jsi jejich počet snížil na 5, takže předpokládám, že se jedná o čelo, spánky, hrdlo, podpaží a varlata.
Bruder Chang, schlag ihm in die Hoden!
Bratře Chow, zaútoč na jeho varlata!
Er hat einen Leistenbruch und verlor einen Hoden.
Má kýlu a přišel o jedno varle.
Aber wenn Sie irgendwann einmal in mein Land kommen, erinnern Sie mich daran, Ihre Hoden von Monsieur Yasser abschneiden zu lassen.
Pokud se však v mě zemi jen objevíte připomeňte mi, že vám má vyvrtat střeva jistý odborník Yarrer.
Ich habe den ersten Preis für den besten Tritt in die Hoden.
Loni jsem dostala cenu za nejlepší kopnutí do varlat.
Womöglich leidet er an einer Hoden- infektion oder er hatte eine Vasektomie.
Může mít infekci varlat, možná je po vasektomii.
Oie Hoden waren weg.
Jejich varlata byla pryč.
Auch ohne Hoden.
A žádné koule.
Wie sind Ihre Hoden?
Jak byste popsal svá varlata?
Ich sah noch nie, wie jemand an den Hoden hochgehoben wurde.
Ještě jsem neviděl, že by někoho zvedli se země za varlata.
Wenn Sie Drogen in mein Land schicken, finden Sie eines Morgens beim Aufwachen Ihre Hoden neben sich in einem Glas.
Posíláte drogy do mojí krajiny. Jednou ráno se vzbudíte a najdete si vejce ve váze vedle svojí postele.

hoden čeština

Překlad Hoden německy

Jak se německy řekne Hoden?

hoden čeština » němčina

würdig
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...