Sühne němčina

vykoupení, odčinění

Význam Sühne význam

Co v němčině znamená Sühne?

Sühne

gehoben, literatursprachlich: eine Wiedergutmachung, eine Genugtuung, eine Leistung für ein begangenes Unrecht oder ein Verschulden Als Sühne muss er 40 Stunden Sozialarbeit leisten.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Sühne překlad

Jak z němčiny přeložit Sühne?

Sühne němčina » čeština

vykoupení odčinění trest pokuta odpykání

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Sühne?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Sühne příklady

Jak se v němčině používá Sühne?

Citáty z filmových titulků

Kennen Sie Schuld und Sühne von Dostojewski?
Četla jste Zločin a trest od Dostojevského?
Ein solcher Verrat am König verlangt Sühne.
Víte, jaké zajatce jsme mohli mít?
Außer dem letzten, der heißt Sühne.
Až tamhle na toho, to je Pokání.
Ich fordere deine unsterbliche Seele als Sühne, Henry Raphael Caine.
Chci tvou nesmrtelnou duši, Henry Raphaeli Caine, za spáchané zločiny.
Was mich betrifft, ziehe ich. Bergsons Vorstellung des Gelächters als gesellschaftliche Sühne vor. die inflexiblem Verhalten auferlegt wird, aber.
Osobně bych se spíše držel bergsonovské ideje smíchu jako sociální odpovědi na rigidní chování.
Wenn ein Generalstaatsanwalt aufsteht, um die strenge, aber gerechte Sühne. einer Tat zu fordern, geschieht es nur zu oft, dass man ihn missversteht.
Když prokurátor stojí mluvit A požadovat spravedlivý trest On nemůže být chápán v době.
Doch zur Sühne bräuchte er ein unschuldiges Opfer: mich.
Zároveň ale musí zemřít nevinná oběť, a tou obětí budu já.
Ich, Acrisius, der König, sühne nun ihr Verbrechen und stelle meine Ehre wieder her!
Já, král Acrisius nyní smyji její zločin a obnovím svou čest!
Selbst als ihm die Sühne angeboten wird, weigert er sich.
Ačkoliv mu nabízí, aby se kál, on odmítne.
Sühne, könnte man sagen.
Pokání, pane Mulder.
Haben Sie Schuld und Sühne gelesen? Dostojewski.
Četla jste Zločin a trest od Dostojevského?
Dafür verlange ich ein Zeichen der Sühne, ein Opfer.
Potřebuji něco na usmířenou, oběť.
Sühne und Schicksal gehen mir am Arsch vorbei.
Seru na odpuštění anebo osud.
Das ist also meine Sühne.
Takže nakonec je toto mé spasení.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »