Nette | Kette | Weite | fette

Wette němčina

sázka

Význam Wette význam

Co v němčině znamená Wette?

Wette

sázka eine zwischen zwei oder mehr Personen getroffene Verabredung, wonach bei Eintreten oder Nichteintreten eines Ereignisses oder bei Nachweis der Gültigkeit oder Nichtgültigkeit einer Behauptung ein vereinbarter Einsatz zwischen den Personen wechselt Ich habe mit ihr eine Wette mit einem Einsatz von 10.000 Euro abgeschlossen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Wette překlad

Jak z němčiny přeložit Wette?

Wette němčina » čeština

sázka vklad sázky

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Wette?
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Wette příklady

Jak se v němčině používá Wette?

Jednoduché věty

Ich wette, du weißt nicht mehr, wer ich bin.
Vsadila bych se, že nevíš, kdo jsem.
Ich wette, du weißt nicht mehr, wer ich bin.
Vsadil bych se, že nevíš, kdo jsem.

Citáty z filmových titulků

Dann gab es jene, die noch für eine letzte Wette herumlungerten.
Zatímco se lid cpe a probíjí do cirku, nekterí se ješte zdržují kvuli sázkám.
Oh, dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, dann stimmte ich damit um die Wette aus allertiefstem Herzensgrund ein Loblied nach dem andern an von dem, was Gott an mir getan.
Ó, kdybych tisíce jazyků měla a tisícero úst, pak pěla bych jimy z hloubi srdce mého jednu píseň chvály za druhou o tom, co bůh ve mě stvořil.
Gut. Da wette ich mit dir um einen Nickel.
Vsadím pet centu.
Das wette ich.
To určitě.
Wette, in deiner Familie kann keiner richtig Huckepack.
Vsadím se, že nikdo z vaší rodiny neumí vozit na zádech.
Ich wette Dollar gegen Hundekuchen, dass sie nie überlegt haben, ob.
Vsadím peníze proti psím sušenkám že je nikdy nenapadlo.
Ich wette, er wettet gern.
Vsadil bych se, že je pěkná podšívka.
Pamela, schließen Sie mit mir eine Wette ab?
Nechtěla byste se mnou uzavřít sázku, Pamelo?
Dann wette ich um alles auf der Welt, dass eurem Sheriff die Hälfte des kleinen Fingers fehlt.
Dobře, tak tedy s vámi, Šerloku. Vsadím se 100 ku 1, že vašemu vrchnímu soudci chybí poslední článek malíčku.
Ich gewinne die Wette.
Vyhrál jsem.
Ich wette, Sie kommen nicht rein. - Wie geht es Ihnen?
O co, že se sem ještě nevecpete..
Ich wette, Sie wissen nicht, wie es geht.
Vsadím se, že ani neznáš melodii.
Lucy ist bei Tante Patsy in ihrer Hütte, darauf wette ich.
Lucy šla za tetou Patsy. Na to si vsadím.
Ich wette, du hattest noch nie Frühstück im Bett.
Určitě jsi ještě nesnídal v posteli.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Also können wir nicht nur an die Inhaber von Anleihen nicht heran; wir kommen nicht einmal an die Aktionäre heran - obwohl der bestehende Wert der Aktien im Wesentlichen bloß eine Wette auf eine staatliche Rettungsaktion darstellt.
Takže se nemůžeme dotknout nejen majitelů dluhopisů, ale dokonce ani akcionářů - třebaže valná část zbývající hodnoty těchto akcií nereflektuje nic víc než sázku na vládní pomoc.
Ich wette, dass es in manchen ehrgeizigen Glamour-Städten weiterhin zu einem verlangsamten Wachstum - und letztlich zu einer Senkung - der Eigenheimpreise kommen wird.
Já osobně sázím, že některá ambiciózní pozlátková města budou i nadále zažívat klesající růst cen domů - a nakonec i jejich pokles.
Viele werden zweifellos darüber streiten, welche Alternative - Frankreichs Wette auf die Kernkraft oder Deutschlands Solarroute - die klügere ist.
Mnozí lidé se bezpochyby budou přít, která alternativa - zda francouzská sázka na jadernou energii, nebo německá solární cesta - je moudřejší.
Müsste ich eine Wette abschließen, welche der genannten Theorien am ehesten zutrifft, würde ich auf pure Inkompetenz tippen.
Kdybych se musel vsadit, co je příčinou, vložil bych své peníze na naprostou neschopnost.
Es ist sicherlich die populärste Wette des Jahres 2015, auf einen starken Dollar und einen schwachen Euro zu setzen.
Silný dolar a slabé euro rozhodně představují nejoblíbenější sázku pro rok 2015.
In Großbritannien und den Vereinigten Staaten haben die Monetaristen ihre Wette gewonnen.
V Británii a ve Spojených státech tato monetaristická sázka vyšla.
Es war eine Wette, die sie häufig verloren.
Tuto sázku přitom mnohdy prohráli.
Wenn man seine Wette vor drei Jahren aufgelöst hätte, stünde man jetzt gut da - natürlich nur, solange man sich den Wettgewinn als Cash hätte auszahlen lassen - denn seit 2006 wurde ein Großteil der Gewinne wieder verloren.
Kdybyste svou sázku před třemi lety zrušili, dnes byste si mnuli ruce - samozřejmě za předpokladu, že byste si tehdy nechali vyplatit hotovost -, protože období od roku 2006 většinu těchto zisků odčerpalo.
Eigenkapitalbasierte Prämien knüpfen die Vergütung der Führungskräfte - im Verbund mit der durch einen hohen Fremdkapitalanteil geprägten Kapitalstruktur der Banken - an eine schuldenfinanzierte Wette auf den Wert der Banktitel.
Akciově založené kompenzace, doprovázené silně dluhově vyzdviženou kapitálovou strukturou bank, propojují odměny manažerů se sázkou na hodnotu aktiv banky, zesílenou dluhovou pákou.
In der Tat könnte sich herausstellen, dass die Strategie, den Wertpapierhandel zu beschwichtigen, sich als aussichtslos erweist, weil sie eine riskante Wette auf die Vernunft der globalen Finanzmärkten darstellt.
Je pravda, že strategie stabilizace trhu s obligacemi může selhat, protože sází na racionalitu globálních finančních trhů.
Nicht nur aus Sicherheitsbedürfnis ist China eine so große Wette auf die einst relativ risikolosen Papiere in der Weltleitwährung eingegangen, sondern auch, weil die Wechselkurspolitik des Landes dies erforderte.
Nejenže se Čína cítila bezpečně, když na kdysi relativně bezrizikové složky světové rezervní měny tolik sázela, ale její kurzovní politika jí nedávala mnoho na vybranou.
Die Frage jedoch ist: War die Wette, die er damals einging, gerechtfertigt?
Otázka však zní jinak: bylo riziko, které podstoupil, příznivé?
Schließlich geht man bei der Wette auch davon aus, dass ölexportierende Länder wie Nigeria, Venezuela und insbesondere Russland in der Lage sein werden, eine wirtschaftliche Implosion auch im Falle eines Absturzes der weltweiten Ölpreise abzuwenden.
No a konečně, sázka také předpokládá, že země vyvážející ropu jako například Nigérie, Venezuela a zejména pak Rusko, odrazí ekonomickou implozi a to i přes prudce klesající ceny ropy.
Der zweite Aspekt der kollektiven Wette - die Vermeidung politischer Fehlentscheidungen - steht auf ähnlich tönernen Beinen.
Druhá komponenta společné sázky - vyvarování se politických chyb - je podobně nejistá.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »