mixen | Mine | Mimoň | Miene

mimen němčina

Význam mimen význam

Co v němčině znamená mimen?

mimen

schauspielerisch darstellen Horst Müller mimte die Rolle des König Lear hervorragend. übertragen, abwertend: vortäuschen, tun als ob Ich mime noch immer die Überraschte, obwohl ich sehr genau Bescheid weiß.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako mimen?

Příklady mimen příklady

Jak se v němčině používá mimen?

Citáty z filmových titulků

Wolltest du auch den starken Mann mimen?
A ty zas padneš na zadek před každým frajerem.
Weigerst du dich, den Fürsten zu mimen, wirst du sterben.
Když odmítneš roli pána, zemřeš.
Die könnten die Patienten mimen.
Možná jedna z těch krásek by mohla být naší pacientkou.
Ich verbiete euch, hier den Show-Meier zu mimen! Denkt daran, wer ihr seid. und wo ihr seid!
Nechovejte se jako proutníci, ano?
Mylords, die Mimen sind eingetroffen.
Moji pánové, kejklíři. Masky přišly.
Mimen?
Masky?
Mimen ist Geld.
Pantomima jsou prachy.
Junger Mann, ich habe zwei Gründe. Erstens hasse ich ihn als miserablen Mimen.
Mám dva důvody pádné dosti.
Vielleicht sollten wir uns besser kennenlernen, bevor wir ein Ehepaar mimen.
Možná by jsme si měli probrat naše úlohy předtím, než budeme muset předstírat, že jsme manželé.
Mimen, Feuerwehrmänner.
Mimové, mizející hasiči.
Hör auf, den Cowboy zu mimen, Opa!
Nehraj si na kovboje, taťko!
Glaubst du, es schmeckt mir, Tag und Nacht Frau Strahlemann zu mimen, um als Dame angesehen zu werden.
Musím se chovat jako Mary Sluníčko, aby mě lidi měli za dámu.
Den Dämonen mimen?
Trochu démonické?
Nein, aber entschieden, dass den Armen mimen sinnlos ist.
Hrát si na chuďase nestojí za to.
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...