abate | bata | Atari | Ubatã

abati portugalština

Význam abati význam

Co v portugalštině znamená abati?

abati

milho

Příklady abati příklady

Jak se v portugalštině používá abati?

Citáty z filmových titulků

Abati um caça francês.
Sundal jsem caudrona.
Abati-o.
Zastřelil jsem ho.
Eu abati 17 aviões americanos.
Sestřelil jsem 17 amerických letadel.
Eu abati um veado em South Emenaro.
Říkám, že jsem střelil jelena v South Emenaru.
Abati cinco naves com um míssil.
Zničila jsem pět ufonů jednou raketou.
Apenas um relance e abati-os a todos.
Střílel jsem od pasu a všechny je dostal.
Eu disse-lhe que o abati.
Říkal jsem, že jsem ho sestřelil.
Ela sabia que eu abati o marido.
Veděla, že jsem začal u jejího manžela.
Quando abati os dois caças.
Když já sestřelil dvě nacistický.
Mas também nunca abati nenhum homem, sem ser necessário.
Ale ani jsem nezastřelil chlapa jenom proto, že bych chtěl.
Eu já estive no campo de batalha, com a armadura fumegante do sangue dos que abati, e não senti nada.
Stával jsem na bojištích, zbroj pokrytou krví padlých, a necítil jsem nic.
Mas, quando foi preciso, abati-o como se fosse um animal doente.
Ale když to bylo nutné, utratil jsem ho jako nemocné zvíře.
Ou puxo as calças, apanho as aves que abati. e depois fujo, tudo ao mesmo tempo?
Nebo si je natáhnete a popadnete holubice, které jste právě ulovila, a teprve pak utíkáte, všechno ve stejnou dobu?
Eles eram como animais, e eu abati-os como animais!
A já je pozabíjel jak zvířata!

Možná hledáte...