metodologie čeština

Překlad metodologie portugalsky

Jak se portugalsky řekne metodologie?

metodologie čeština » portugalština

metodologia metodologias

Příklady metodologie portugalsky v příkladech

Jak přeložit metodologie do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Metodologie a praxe v oboru anesteziologie.
Metodologia e Prática em Anestesiologia.
Metodologie a praxe z oboru anesteziologie.
Metodologia e Prática em Anestesiologia.
Dívali se na to očima metodologie a fyziky.
Pensaram no problema em termos de metodologia, de física.
Počítači, použi jeme teď přesné diagnostické metodologie.
Computador, vamos fazer uma análise metodológica completa.
Jeho vynález je založen na metafázových polích, ale jeho metodologie byla velmi neortodoxní.
Seu invento se apoiava nos escudos metafásicos, mas com uma metodologia pouco ortodoxa.
Nicméně je zde určitá polemika. ohledně statistické metodologie posledně jmenované studie,. která ministerstvem spravedlnosti není preferována.
No entanto, há dúvidas quanto ao método estatístico utilizado neste último estudo, visto não ser o método preferencial do Departamento de Justiça.
Nicméně je zde určitá polemika. ohledně statistické metodologie. posledně jmenované studie,. která ministerstvem spravedlnosti není preferována.
No entanto, há dúvidas quanto ao método estatístico utilizado neste estudo, não é este o método preferencial do Departamento de Justiça.
Vaše kompromisní metodologie poskvrnila jméno každého muže a ženy, kteří čestně slouží této zemi.
A sua metodologia comprometedora suja o nome de todos os homens e mulheres que servem honradamente este país.
Zajímá mne vaše metodologie.
Interessa-me a metodologia.
Viktimologie je rozporuplná metodologie se vyvíjí.
Vitimologia inconsistente. Métodos a evoluir.
Jeho metodologie je dokonalá.
A metodologia é perfeita.
Já pokládám základy nové metodologie.
Estou a criar um novo método.
Nebyl tak dobrý vědec pokud jde o jeho metodologie.
Não era assim tão bom cientista no que toca aos seus métodos.
METODOLOGIE: 1.
Metodologia - 1.

Možná hledáte...