ara | Jura | aula | túra

aura čeština

Příklady aura rusky v příkladech

Jak přeložit aura do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Při představení se mezi námi vznášela zvláštní aura.
Когда я смотрел, то почувствовал, что между нами образовалась аура.
Dobrá pozitivní aura.Skvělé, skvělé.
Замечательная.
Aura potřebuje pomoc.
Ауре нужна помощь с переноской кулеров.
Jmenuje se Mariane Aura Cayzen.
Ее зовут Марианна Аура Кейзен.
Tudy. Aura je silná.
Дроккен пошел туда.
Tvoje aura přímo křičí.
У тебя сейчас очень красноречивая аура.
A ta divná věc je: Tvoje aura-- béžová.
И странная штука - твоя аура - бежевая.
Třeba nás to dovede až k AURA.
Может, это выведет нас на ОРЕОЛ.
Prsteny AURA jsou z titanu.
Кольца ОРЕОЛ сделаны из титана.
Datové čipy AURA neváží téměř nic, obal je dutý, aby se zabránilo termální indukci.
Микросхемы ОРЕОЛ должны быть невесомыми и должны помещаться в полом ядре для предотвращения тепловой индукции.
Díky vám je AURA v bezpečí.
ОРЕОЛ ничего не грозит, благодаря вам.
Kdo jiný má kontakty v Mongolsku, umí se vlámat do programu AURA a najme si jako vraha surfaře?
У кого еще есть контакты в Монголии кто мог раскрыть код ОРЕОЛ и нанять серфингиста в убийцы?
Aura je úplně jiná.
Аура полностью изменилась.
Už teď z něj vychází aura zápasníka.
Он уже профессионал.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přesvědčivá aura reality u těchto prožitků často vyvolává úzkost a působí rozvratně na myšlení i chování.
Непреодолимое ощущение реальности в таких случаях часто вызывает душевное расстройство и приводит к нарушению процесса мышления, а также поведенческим нарушениям.
Aura politické nekorektnosti, jež tento typ pojmů obestírá, je vlastně odrazem absence jakéhokoli podobného organizačního principu v současných globalizovaných společnostech.
По сути, политическая некорректность, которой окружены эти условия, свидетельствует об отсутствии аналогичных организационных принципов в современном глобализованном обществе.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »