on | Oe | ne | ony

one čeština

Příklady one rusky v příkladech

Jak přeložit one do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Takže pomocí těchto dokumentů. moji agenti volně cestovali skrze Airstrip One. povzbuzujíce vzpouru a organizujíce masivní kontrarevoluci. k zničení nejniternější politické frakce vedení Oceánie.
И благодаря этим подделкам. мои агенты свободно перемещались по терретории Айэрстрип Уан. содействуя организации восстания и мощного контрзаговора. Основная цель - лидерство главной фракции Океании.
Ohromné vojenské uskupení obrněných divizí. řízené střely a plovoucí pevnosti, doprovázené čtyřnásobným navýšením. počtu dálkově řízených raketových bomb. namířené na nejhustěji obydlené oblasti v Airstrip One..
Огромное количество военных дивизий. ракетных и навигационных укреплений с увеличенным в четыре раза. запасом ракетных бомб. направились в самое сердце территории Айрстрип Уан..
Společně s ostatními agenty, jsem falšoval bankovky. ničil průmyslové stroje, znečistil zásoby vody. naváděl Eurasijské rakety na cíle v Airstrip One. pomocí kódovaných radio signálů.
Вместе с другими агентами, я подделывал банкноты. ломал производственную технику, загрязнял воду. возил ракетные бомбы Евразии на территорию Айрстрип Уан. посредством закодированных радиосигналов.
The one I adore Hej, jsi v pořádku?
Эй, парень, ты в порядке?
Christino, one je skvělý dítě.
Кристина, он замечательный ребёнок.
Sonny, One Night, tak šup.
Сонни, Ночка, быстрее!
Hej, One Night.
Эй, Ночка, как ты?
Je v Bublině One Night?
Это Ночка там в батискафе? - Конечно. А кто ещё?
Hej, One Night.
Это Линдси.
OK, One Night.
Будь в поле зрения.
One Night, vidíš potápěče?
Они еще там? - Не вижу, Линдси.
One Night, je to na tobě.
Отойди! - Экскузе-муа!
Co se děje, One Night?
Должно быть, там наверху их неслабо болтает.
One Night.
Ладно?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »