are | ace | ocre | aire

Acre spanělština

ostrý, akr

Význam Acre význam

Co v spanělštině znamená Acre?

Acre

Puerto de (Palestina o) Israel. Estado de Brasil, en el NO de la Región Norte. Limita con el estado de Amazonas por el norte, con el estado de Rondonia al este, con Bolívia por el sudeste y con el Perú por el sur y el oeste . Su capital es Río Branco.
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Překlad Acre překlad

Jak z spanělštiny přeložit Acre?

acre spanělština » čeština

ostrý akr kyselý kousavý

Acre spanělština » čeština

Acre Akkon

Příklady Acre příklady

Jak se v spanělštině používá Acre?

Citáty z filmových titulků

En el nombre de Dios. les pedimos que entreguen Ia ciudad de Acre.
Ve jménu Božím. Vás vyzíváme, odevzdejte město Akra do našich rukou.
Entregarás Acre, y después Jerusalén.
Vzdáš se Akry a potom Jeruzalému.
No me importa quién dirija si es por Acre a Jerusalén.
Je mi lhostejno, kdo ji vede, jestliže přejde přes Akru do Jeruzaléma.
O Acre caerá.
Nebo Akra padne.
Señor, toman por asalto los muros de Acre.
Pane, zaútočili na hradby Akry.
Se fue de Acre con Saladino.
Odešla z Akry se Saladinem.
Oh, mi amo, Acre cayó.
Ach, můj pane, Akra padla.
Se arrastraron en su sangre hacia esa cruz en Acre.
Zkrvavení se plazili ke kříži v Akře.
Todos los musulmanes cautivos en Acre serán liberados.
Všichni muslimští zajatci v Akře budou propuštěni.
Un día dijo que tendría la oportunidad de vender el acre a 500 dólares.
Jednou mi říkal, že má možnost prodat tu půdu po pěti stech za akr.
Y me dijeron que en la justa de Acre Ricardo de Inglaterra y 5 de sus caballeros sajones vencieron a todos los que retaron.
A bylo mi řečeno, že na turnaji v Akře vedl král Richard svých pět saských rytířů do souboje a porazil všechny, kteří jej vyzvali.
Combatí con él en Acre en la guerra.
Bojoval jsem proti tomuto rytíři v Akře, v boji.
Nunca he poseído ni un acre de tierra, nunca he querido.
Já jsem nikdy nevlastnil ani hektar půdy, ani jsem nechtěl.
Usted no podría vivir con un acre menos.
Vy byste se nesmířil ani s hektarem méně.
Doporučujeme...Nová učebnice současné španělštinyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Varias organizaciones, incluido un grupo sin ánimo de lucro llamado One Acre Fund, están buscando formas de lograr que los agricultores se beneficien de esas soluciones.
Řada organizací včetně neziskové skupiny s názvem One Acre Fund nacházejí způsoby, jak zajistit, aby farmáři měli z těchto řešení prospěch.

Acre čeština

Překlad Acre spanělsky

Jak se spanělsky řekne Acre?

Acre čeština » spanělština

Acre
Doporučujeme...Online kurzObchodní španělština pro pokročiléPo absolvování tohoto kurzu už se vám nemůže stát, že některý z vašich nápadů nebo návrhů ve španělsky mluvícím pracovním prostředí zůstane nevyřčený.Podívat se onlinejazyky.cz »

Možná hledáte...