ca | cit | via | mia

Cia spanělština

Význam Cia význam

Co v spanělštině znamená Cia?

Cia

Apellido.
Doporučujeme...Jazykový trénink: ŠpanělštinaKoupit booktook.cz »

Příklady Cia příklady

Jak se v spanělštině používá Cia?

Citáty z filmových titulků

E.N. CARR Y CIA.
E.N. CARR SPOL.
FBI, CIA, ONI.
FBI, CIA, ONI.
La CIA mandó a un agente a trabajar con Strangways.
CIA tam poslala muže, který tam pracoval se Strangwaysem.
Es el arma preferida de la CIA.
CIA na ně přísahá.
El nuestro, el de la CIA. el de la sociedad china a la que usted robó.
Jeden náš, pak CIA. Společnosti Tongu, kterou jste okradl.
La CIA lleva años detrás de uno.
CIA se ho snaží získat už roky.
Está limpio, según la CIA.
Podle CIA je čistý.
Le creo. Reuerde la reunión con la CIA.
Nezapomeňte na na briefing CIA ve 14:00.
La CIA debió decirnos que seguía a Grantby.
CIA nám měla sdělit, že na Grantbyho někoho nasadili.
Ross mató al hombre de la CIA.
Ross zabil ty lidi ze CIA.
Trabajarán con la OTAN, la CIA, y otras unidades de inteligencia aliada.
Budete spolupracovat s NATO, CIA a všemi spojeneckými rozvědkami.
Bonita manera de tratar a la CIA.
Pěkně zacházíš se CIA!
Jenny, la Sra. Nelson. Edgar Hill de la CIA.
Jenny, paní Nelsonová, Edgar Hill ze CIA.
La CIA se ocupa del caso.
Reší to CIA.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Sin embargo, la CIA ha cometido errores con anterioridad.
CIA se však již dříve dopustila omylů.
Capturado por la CIA en Macedonia, fue llevado a Afganistán e interrogado durante cinco meses antes de ser liberado sin cargos.
Toho CIA unesla v Makedonii a odvezla do Afghánistánu, kde byl pět měsíců vyslýchán a poté bez obvinění propuštěn na svobodu.
El miembro del equipo de la Casa Blanca que discutió esto con la CIA entonces sugirió cambiar la frase, de modo que dijera que los británicos habían informado que Saddam Hussein había intentado comprar uranio en África.
Zaměstnanec Bílého domu, jenž tuto otázku projednával se CIA, poté navrhl změnit formulaci tak, aby konstatovala, že podle zpráv britské strany Saddám Husajn usiloval o nákup uranu z Afriky.
Sin embargo, se prestaba a confusión, ya que la CIA había informado a los británicos que su información no era confiable.
Nicméně i tak bylo toto konstatování zavádějící, poněvadž CIA uvědomila britskou stranu, že její informace nejsou spolehlivé.
Luego dijo que la CIA había revisado su discurso, como si eso lo absolviera de toda responsabilidad.
Následně prohlásil, že CIA jeho projev schválila, jako by ho to zbavovalo veskeré odpovědnosti.
Lo más asombroso es el descubrimiento de detallitos inquietantes de las normas expuestas en los manuales de la CIA y hechas suyas por ejecutivos jurídicos del gobierno.
Čerstvě zveřejněné dokumenty neodhalují samotná fakta o mučení; ta už dříve znali všichni, kdo je znát chtěli. Odkrývají ale spoustu informací o tom, jak se výkony mučení odvíjely a jak je zúčastnění agenti vnímali.
Fuera de Estados Unidos, así como muchos celebraron y se tranquilizaron con la victoria de Barack Obama, muchos creen que la renuncia de David Petraeus al puesto de director de la CIA es para el país un perjuicio que podría evitarse.
Pro mnoho Neameričanů přinesly volby vítané a uklidňující vítězství Baracka Obamy, zatímco rezignace Davida Petraeuse na funkci ředitele CIA byla zbytečnou ranou, kterou si jmenovaný zasadil sám.
Tales razones pueden ocultar factores más apremiantes, como sugiere la reciente dimisión del director de la CIA, George Tenet.
Tyto důvody mohou zastírat mnohem závažnější faktory, jak naznačuje nedávná rezignace ředitele americké CIA George Teneta.
Y Bush, por supuesto sin ninguna experiencia propia de ese tipo, podría volver a contar alguna de las historias de su padre cuando fue director de la CIA en los años 1970.
A Bush, byť samozřejmě žádnou podobnou osobní zkušenost nemá, by mohl převyprávět některé ze zážitků svého otce z dob, kdy byl v 70. letech v čele CIA.
Desde 1947, cuando se creó la CIA, los EE.UU. han tenido una política, a medias encubierta y a medias a las claras, consistente en derrocar gobiernos extranjeros.
Od roku 1947, kdy byla založena CIA, uskutečňují USA setrvalou polotajnou a polootevřenou politiku svrhávání zahraničních vlád.
La invasión organizada por la CIA y ejecutada por un grupo heterogéneo de exiliados en la bahía de Cochinos, fue un fracaso militar y un desastre de política exterior, que provocó la crisis de los misiles cubanos el año siguiente.
Invaze vedená CIA a provedená nesourodou skupinou kubánských exulantů v Zátoce sviní skončila vojenským neúspěchem a zahraničně-politickou katastrofou, která v následujícím roce vyústila v kubánskou raketovou krizi.
En 1963, Kennedy ya no confiaba en el asesoramiento del Ejército ni de la CIA.
V roce 1963 už Kennedy radám představitelů armády a CIA nevěřil.
Reagan, no (su CIA contribuyó a desencadenar la muerte y el caos en Centroamérica a lo largo del decenio de 1980).
Reagan nikoliv (během celých 80. let pomáhala jeho CIA ve střední Americe šířit smrt a chaos).
Pocos americanos saben que la CIA derrocó un gobierno democrático iraní en 1953.
Jen málo Američanů ví, že CIA svrhla v roce 1953 demokratickou íránskou vládu.
Doporučujeme...Online kurzObchodní španělština pro pokročiléPo absolvování tohoto kurzu už se vám nemůže stát, že některý z vašich nápadů nebo návrhů ve španělsky mluvícím pracovním prostředí zůstane nevyřčený.Podívat se onlinejazyky.cz »

cia čeština

Příklady Cia spanělsky v příkladech

Jak přeložit Cia do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Znali protokol CIA. Když jsou prozrazeny pozemní trasy, pošlou vrtulník.
Si las rutas estaban comprometidas, enviarían apoyo aéreo.
FBI, CIA, ONI.
FBI, CIA, ONI.
CIA tam poslala muže, který tam pracoval se Strangwaysem.
La CIA mandó a un agente a trabajar con Strangways.
CIA na ně přísahá.
Es el arma preferida de la CIA.
Jeden náš, pak CIA. Společnosti Tongu, kterou jste okradl.
El nuestro, el de la CIA. el de la sociedad china a la que usted robó.
CIA se ho snaží získat už roky.
La CIA lleva años detrás de uno.
Podle CIA je čistý.
Está limpio, según la CIA.
Nezapomeňte na na briefing CIA ve 14:00.
Le creo. Reuerde la reunión con la CIA.
CIA nám měla sdělit, že na Grantbyho někoho nasadili.
La CIA debió decirnos que seguía a Grantby.
Ross zabil ty lidi ze CIA.
Ross mató al hombre de la CIA.
Budete spolupracovat s NATO, CIA a všemi spojeneckými rozvědkami.
Trabajarán con la OTAN, la CIA, y otras unidades de inteligencia aliada.
Pěkně zacházíš se CIA!
Bonita manera de tratar a la CIA.
Jenny, paní Nelsonová, Edgar Hill ze CIA.
Jenny, la Sra. Nelson. Edgar Hill de la CIA.
Reší to CIA.
La CIA se ocupa del caso.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

CIA se však již dříve dopustila omylů.
Sin embargo, la CIA ha cometido errores con anterioridad.
Toho CIA unesla v Makedonii a odvezla do Afghánistánu, kde byl pět měsíců vyslýchán a poté bez obvinění propuštěn na svobodu.
Capturado por la CIA en Macedonia, fue llevado a Afganistán e interrogado durante cinco meses antes de ser liberado sin cargos.
Zaměstnanec Bílého domu, jenž tuto otázku projednával se CIA, poté navrhl změnit formulaci tak, aby konstatovala, že podle zpráv britské strany Saddám Husajn usiloval o nákup uranu z Afriky.
El miembro del equipo de la Casa Blanca que discutió esto con la CIA entonces sugirió cambiar la frase, de modo que dijera que los británicos habían informado que Saddam Hussein había intentado comprar uranio en África.
Nicméně i tak bylo toto konstatování zavádějící, poněvadž CIA uvědomila britskou stranu, že její informace nejsou spolehlivé.
Sin embargo, se prestaba a confusión, ya que la CIA había informado a los británicos que su información no era confiable.
Následně prohlásil, že CIA jeho projev schválila, jako by ho to zbavovalo veskeré odpovědnosti.
Luego dijo que la CIA había revisado su discurso, como si eso lo absolviera de toda responsabilidad.
Pro mnoho Neameričanů přinesly volby vítané a uklidňující vítězství Baracka Obamy, zatímco rezignace Davida Petraeuse na funkci ředitele CIA byla zbytečnou ranou, kterou si jmenovaný zasadil sám.
Fuera de Estados Unidos, así como muchos celebraron y se tranquilizaron con la victoria de Barack Obama, muchos creen que la renuncia de David Petraeus al puesto de director de la CIA es para el país un perjuicio que podría evitarse.
Tyto důvody mohou zastírat mnohem závažnější faktory, jak naznačuje nedávná rezignace ředitele americké CIA George Teneta.
Tales razones pueden ocultar factores más apremiantes, como sugiere la reciente dimisión del director de la CIA, George Tenet.
A Bush, byť samozřejmě žádnou podobnou osobní zkušenost nemá, by mohl převyprávět některé ze zážitků svého otce z dob, kdy byl v 70. letech v čele CIA.
Y Bush, por supuesto sin ninguna experiencia propia de ese tipo, podría volver a contar alguna de las historias de su padre cuando fue director de la CIA en los años 1970.
Od roku 1947, kdy byla založena CIA, uskutečňují USA setrvalou polotajnou a polootevřenou politiku svrhávání zahraničních vlád.
Desde 1947, cuando se creó la CIA, los EE.UU. han tenido una política, a medias encubierta y a medias a las claras, consistente en derrocar gobiernos extranjeros.
Invaze vedená CIA a provedená nesourodou skupinou kubánských exulantů v Zátoce sviní skončila vojenským neúspěchem a zahraničně-politickou katastrofou, která v následujícím roce vyústila v kubánskou raketovou krizi.
La invasión organizada por la CIA y ejecutada por un grupo heterogéneo de exiliados en la bahía de Cochinos, fue un fracaso militar y un desastre de política exterior, que provocó la crisis de los misiles cubanos el año siguiente.
V roce 1963 už Kennedy radám představitelů armády a CIA nevěřil.
En 1963, Kennedy ya no confiaba en el asesoramiento del Ejército ni de la CIA.
Reagan nikoliv (během celých 80. let pomáhala jeho CIA ve střední Americe šířit smrt a chaos).
Reagan, no (su CIA contribuyó a desencadenar la muerte y el caos en Centroamérica a lo largo del decenio de 1980).
Jen málo Američanů ví, že CIA svrhla v roce 1953 demokratickou íránskou vládu.
Pocos americanos saben que la CIA derrocó un gobierno democrático iraní en 1953.
To vyžaduje především nahrazení války (včetně tajných válek CIA) obchodem a dalšími formami mírové výměny.
Para lograrlo, es necesario, por encima de todo, substituir la guerra (incluidas las guerras secretas de la CIA) por el comercio y otras formas de intercambio pacífico.
DoporučujemeKurzy španělštiny online pro samoukyKurzy španělštiny online pro samouky