cursillo spanělština

školení, tutoriál, kurs

Význam cursillo význam

Co v spanělštině znamená cursillo?

cursillo

Curso de corta duración. En las universidades, curso breve al que se solía acudir tras terminar el normal.

Překlad cursillo překlad

Jak z spanělštiny přeložit cursillo?

cursillo spanělština » čeština

školení tutoriál kurs

Příklady cursillo příklady

Jak se v spanělštině používá cursillo?

Citáty z filmových titulků

Han acortado el cursillo.
Zkrátili ten kurz.
En cuanto acabe mi cursillo sobre cocina americana.
Jakmile dokončím kurz amerického vaření.
Es lo que nos enseñaron en el cursillo.
Na radnici nás tak instruovali.
Todos los ciudadanos pasarán un curso de 4 meses sobre técnicas de no violencia. Y cada tres años un cursillo de repaso, que por primera vez., en la historia, se aplicará tanto a los hombres como a las mujeres.
Všichni občané by měli projít čtyřměsíčním kurzem nenásilných technik a opakovat kurz každé tři roky.
Aprendido hace 20 años en un cursillo de balística del comisario Marchand, que se convirtió después en el Inspector General de Servicios, I.G.S.
Naučili mě to před dvaceti lety na Marchandově balistickém kurzu Teď je to šéf IGS.
Me voy a Londres a un cursillo.
Příští týden odjíždím na kurz do Londýna.
Una discusión de 5 minutos vale una libra. pero el cursillo de 10 minutos sólo vale 8 libras.
Pětiminutová pře přijde na jednu libru, ale deset pokračování vás přijde jen na osm liber.
Mi mujer está haciendo un cursillo en la Escuela continental de cocina.
Seržante, moje žena právě dělá kurz v Kontinentální škole gurmánského vaření.
Mi mujer y yo hicimos un cursillo.
Chodili jsme se ženou do kurzu.
Dennis está en un cursillo.
Dennis je na semináři.
Un par de días después se fue con un amigo, a un cursillo, creo.
Po několika dnech odjeli s kamarádem na nějakou praxi.
Te voy a cobrar un poco más que a Vivian... porque con el cursillo no voy a estar mucho.
Nájem budeš mít vyšší. Já tu teď moc nebudu.
Cursillo de autodefensa, indispensable en los 90.
Kurz sebeobrany. - Pro moderní ženu nezbytný. - Aha.
Tenía un cursillo intensivo.
Na intenzivním letním semináři.

Možná hledáte...