cursiva spanělština

Význam cursiva význam

Co v spanělštině znamená cursiva?

cursiva

Tipo de letra inclinada hacia la derecha imitando la manuscrita.

cursiva

Femenino de cursivo

Příklady cursiva příklady

Jak se v spanělštině používá cursiva?

Citáty z filmových titulků

En letra cursiva.
Perfektně napsané.
Líneas verticales expandidas hacia delante. Los trazos. contundentes, medidos. alternando cursiva e imprenta.
Převládají vertikály, nakloněné dopředu. silné a rázné pohyby,. střídá psané a hůlkové písmo.
En general, la escritura es cursiva y redonda esto indica que fue escrito por una mujer.
Celkově jsou písmena spojená a oblá. Z toho soudím, že pisatelem byla žena.
Me sorprende que este tipo escriba en cursiva.
Překvapuje mě, že ten muž píše ručně.
La invitación está escrita a mano, Serena, en cursiva.
Ta pozvánka je ručně psaná, Sereno, a kurzívou.
Había llegado demasiado lejos. Zigzagueé, escribí mi nombre en cursiva acabé en sólo una rueda y luego, sin ruedas. nada.
Smykem jsem vepsala do silnice své jméno. zvedla přední kolo. a potom i druhé, pod námi nic než vzduch.
Sin cursiva.
Ani psací písmo.
Es la especial, con la pluma cursiva.
Tohle je moje speciální.
Bueno, la cursiva es difícil.
Psaní je těžké.
Es cursiva.
To je kurzíva.
Estoy aprendiendo a escribir en cursiva.
Učím se psací písmo.
Mientras no sea leer o escribir en cursiva, soy tu hombre.
Dokud nemusím nic číst, nebo psát kurzívou, jsem tvůj člověk.
Confío en que estas instrucciones no estén en cursiva.
Doufám, že ty instrukce nejsou kurzívou?
Como que ellos añaden la letra cursiva a los 40.
Jako by ve 40 přidali kurzívu.

Možná hledáte...