curtiembre spanělština

Význam curtiembre význam

Co v spanělštině znamená curtiembre?

curtiembre

Taller o lugar en el que se adoban o curten las pieles.

Příklady curtiembre příklady

Jak se v spanělštině používá curtiembre?

Citáty z filmových titulků

Es lo que me darán por su piel en la curtiembre.
Právě tolik dostanu od koželuha.
Me costó todo el dinero, pero no podía permitir que lo llevaran a la curtiembre. -No en víspera de Solsticio.
Stál mě všechny peníze ale nemohla jsem ho nechat jít na jatka vždyť je Slunovrat.
No había mercurio, pero en el siglo XVII había una posada allí y una curtiembre justo aquí.
A? Žádná rtuť, ale v 17. století tady byl hostinec a tady koželužství.
El fulminato de mercurio se usa en la curtiembre.
Rtuťový výbuch se používá v koželužství.
La curtiembre estuvo aquí durante 100 años.
Koželužství tady bylo přes 100 let.
Comienzas con la pata de ternera la cual poseo gracias a mi santo marido y la hierves hasta que tu cocina huela a una curtiembre.
Začněte s telecí nohou, za což děkuji mému manželovi jinak též světci, a vaříte ji až do té doby, dokud vám kuchyně nepáchne jako koželužna.
O hasta que ellos pudieran llevarlos a la curtiembre sin que alguien los viera.
Nebo než je mohli zanést do koželužny bez povšimnutí.
Supongo que la curtiembre esta en su ruta.
Hádejte, jakou kuželužnu má na trase?
Trabajo en una curtiembre de West Side.
Dělám v koželužně ve West Side.
Solía trabajar en una metalúrgica. Pero entonces, surgió un trabajo en la curtiembre.
Kdysi jsem pracoval v továrně na plech, ale pak přišla práce v koželužně.
Me despidieron cuando cerraron la curtiembre de Mott. y. bueno, soy capaz.
Propustili mě, když uzavřeli koželužnu na Mott a jsem zdravý a silný.
Curtiembre.
Conceria.
Bueno, hay una curtiembre cruzando estas vías.
No, blízko těchto kolejí je koželužna.
Alguna herramienta de curtiembre.
Mohlo by jít o nástroj z obchodu s kůží.

Možná hledáte...