intratable spanělština

nezvladatelný, nevrlý, nespolečenský

Význam intratable význam

Co v spanělštině znamená intratable?

intratable

Que no se puede tratar o manejar. Huraño, que tiene mal genio. Referido a un camino o lugar, que resulta difícil de recorrer.

Překlad intratable překlad

Jak z spanělštiny přeložit intratable?

intratable spanělština » čeština

nezvladatelný nevrlý nespolečenský hašteřivý

Příklady intratable příklady

Jak se v spanělštině používá intratable?

Citáty z filmových titulků

Un tipo intratable.
Nepříjemný chlap.
Puede ser un cascarrabias, intratable, hijo-de-lo-que-quieras-llamarle. pero no es un ladrón de caballos.
Možná je nepodařeným synem-na-koho-si-vzpomeneš, ale není zlodějem koní.
Me corto una bola. si Ud. no es el especimen mas intratable que haya visto en toda mi vida.
Ať je ze mě tchoř, jestli nejsi ten největší protiva, jakého jsem kdy viděl.
Usted consiguió un pedazo pequeño aquí, Intratable.
Tohle je teda zajímavý čtení.
Intratable mande mi amor a su esposa.
Hej, Ornery, pozdravuj ode mne svou ženu.
Intratable e inquebrantable.
Vzdorující a nezničitelný.
Te estás volviendo intratable, Danilo Prozor.
Vyrýváš příkop nenávisti, Danilo Prozore.
Personificas al marido intratable.
Ten tón uraženého manžela ovládáš výtečně. Jako v Moliérovi.
En ocasiones puedes ser realmente intratable.
Bože s tebou je opravdu těžká domluva.
Venga rápido. Él parece intratable.
Nevypadá moc přivětivě.
Incurable, inoperable, intratable.
Nedá se to léčit ani operovat.
Eres un hijo de puta intratable.
Ty tvrdohlavej hajzle.
Rusa, intratable.
Ruská. Nebezpečná.
Aunque también tú estás un poco intratable últimamente.
Tak trochu je to proto, že poslední dobou se od nás oddaluješ.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Como resultado, estará mal situado para manejar los desafíos futuros, el más intratable de los cuales será la nueva Constitución de la Unión Europea.
Bude proto chabě vybaven k tomu, aby se vypořádal s nadcházejícími výzvami, z nichž tou nejvzpurnější bude nová ústava Evropské unie.
Se burlan de su popularidad, y hacen notar que el Oriente Próximo sigue siendo intratable, que siguen sin resolverse los problemas de Corea del Norte, Irak y Afganistán, y que Irán se está poniendo difícil.
Jeho popularitě se vysmívají a podotýkají, že Střední východ zůstává nezvladatelný, Severní Korea jaderná, Irák i Afghánistán nedořešený a Írán problematický.
La gruñona, quejumbrosa e intratable población de Francia ha demostrado muchas veces que puede despertar.
Mrzutí, skuhrající a nepoddajní obyvatelé Francie mnohokrát dokázali, že se umějí probudit.

Možná hledáte...