intrepidez spanělština

neohroženost, nebojácnost

Význam intrepidez význam

Co v spanělštině znamená intrepidez?

intrepidez

Actitud de enfrentar sin miedo una situación peligrosa. Actitud de obrar sin pensar con cuidado en las consecuencias.

Překlad intrepidez překlad

Jak z spanělštiny přeložit intrepidez?

intrepidez spanělština » čeština

neohroženost nebojácnost

Příklady intrepidez příklady

Jak se v spanělštině používá intrepidez?

Citáty z filmových titulků

Perdone mi intrepidez, barin, pero usted es persona de viso y buena.
Promiňte mi mou opovážlivost, pane, ale jste dobrý a hodný člověk.
Repítalo con intrepidez.
Řekněte to nepřmožitelně.
Lo que necesitamos es una proeza linguística. e intrepidez. Antes de que el capitán y el doctor McCoy. mueran congelados.
Potřebujeme dávku jazykové průpravy a nebojácnosti než kapitán a doktor McCoy zmrznou.
La clase de intrepidez que convierte tus fans en millares.
Tu neohroženost, která láká tyto fanoušky po tisících.
Lo que hace de Rush una banda sin igual es la intrepidez, la cualidad de empezar a escribir una canción y que no te importe si gustará o no.
Co dělá Rush unikátní je odvaha. To je kvalita začít psát píseň a nestarat se o to, co je populární a co není.
Piensa en las ratas y la intrepidez.
Je to jako u krys.
Uno tiene que admirar su intrepidez.
Tu jejich nebojácnost musíte obdivovat.
Cuando estuve en Etiopía, mi intérprete cometió una intrepidez.
Když jsem byl v Etiopii, zkusil můj tlumočník něco odvážného.
A lo largo de los 80 años de su intrepidez, la medianoche Ranger ha muerto cinco veces.
V průběhu 80. let jeho odvaze, Midnight Ranger zemřel Pětkrát.
Amé a una mujer de intrepidez admirable y de admiración intrépida. Cuando le pregunté si quería ser mi esposa, resultó que, por motivos complicados e insondables, no pudo responderme.
Kdysi jsem miloval odvážně nevšední a nevšedně odvážnou ženu, ale když jsem ji požádal o ruku, zjistil jsem, že mi z podivných důvodů nemohla odpovědět.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La alternativa que afrontan los EE.UU. no es entre la megalomaníaca intrepidez del Presidente George W. Bush y la retirada mundial.
Dilema, jemuž dnes USA čelí, nemá podobu volby mezi megalomanským chvastounstvím bývalého prezidenta George W.

Možná hledáte...