intrépido spanělština

odvážný, nebojácný, smělý

Význam intrépido význam

Co v spanělštině znamená intrépido?

intrépido

Que no tiene miedo ante un peligro o una situación de riesgo. Que actúa sin pensar con cuidado en las consecuencias.

Překlad intrépido překlad

Jak z spanělštiny přeložit intrépido?

Příklady intrépido příklady

Jak se v spanělštině používá intrépido?

Citáty z filmových titulků

Y allí permaneció el intrépido caballero, protegiendo su santuario.
A tady je náš neohrožený kavalír, který chrání její svatyni.
Es intrépido y hábil.
Je obratný a nemá strach!
Lo llamamos Intrépido porque siempre desafía las olas.
Nazveme ji Neohrožená, protože vždycky nebojácně vzdoruje vlnám.
Eso les trajo al presente, el pasado, y su intrépido futuro.
Vrátilo je to zpátky do přítomnosti, do minulosti a k jejich neohrožené budoucnosti.
Haré de Udes 4 un. ejército veloz e intrépido que sea galgo y león al mismo tiempo.
Učiním z vás armádu a. rychlou armádu, statečnou, jako chrt a jako lev zároveň.
Este. El heroico capitán y el intrépido doctor cruzan el espacio por nuestra salud.
Hrdinný kapitán a neohrožený doktor překročili mezihvězdný prostor kvůli našemu zdraví.
Munakata es intrépido.
Munakata se smrti nebojí.
Capitaneados sin duda por el intrépido inspector Doppler.
Kamaráde, není pochyb, že to bude neohrožený, zaprášený inspektor Doppler.
El heroico capitán y el intrépido doctor cruzan el espacio por nuestra salud.
Hrdinný kapitán a neohrožený doktor překročili vesmír kvůli našemu zdraví.
En el extremo norte tenemos. al campeón invicto del torneo. intrépido, brutal, implacable.
Na severním konci, neporažený šampión závodu. Nebojácný, brutální, neodpouštějící.
Tengo el placer de presentarles a Francisco el intrépido.
Mám tu čest představit vám Francisca Nebojsu.
Este cazarrecompensas es un canalla como yo. intrépido e ingenioso.
Tenhle námezdní lovec je správný padouch. Odvážný a vynalézavý.
Debemos buscar a un campeón intrépido de corazón y puro de espíritu.
Musíme najít bojovníka. který má statečné srdce a čisté myšlenky.
A un ratón intrépido como Vd. - Le gustarán las aventuras.
Měl bych si snad myslet, že taková srdnatá armádní myš jako vy neskočí po šanci zažít dobrodružství?

Možná hledáte...