invertebrado spanělština

bezobratlý

Význam invertebrado význam

Co v spanělštině znamená invertebrado?

invertebrado

Que carece de columna vertebral. Que carece de vertebración.

Překlad invertebrado překlad

Jak z spanělštiny přeložit invertebrado?

invertebrado spanělština » čeština

bezobratlý bezobratlovec

Příklady invertebrado příklady

Jak se v spanělštině používá invertebrado?

Citáty z filmových titulků

Dentro de algunos días más, quizá a un invertebrado.
Za pár dní možná i bezobratlé.
Última oportunidad de rendirte, invertebrado kylothiano baboso.
Máš poslední šanci se vzdát, ty slizký bezobratlovče.
Nos abarca a cada uno de nosotros: De sangre caliente o fría, mamífero, vertebrado o invertebrado, ave, reptil, anfíbio, peces y humanos.
Vztahuje se na každého z nás, teplo nebo studenokrevné, savce, obratlovce či bezobratlé, ptáky, plazy, obojživelníky a ryby, stejně jako na lidi.
La chica va a tener sexo con un invertebrado.
To děvče by mělo sex i s bezdomovcem.
No, ya me dirás tú a mí de qué me sirve saber que el pulpo es un mamífero invertebrado ovíparo.
Ne, tak mi řekni, k čemu mi je dobré vědět, že chobotnice je bezobratlý vejcorodý savec.
Es un invertebrado, no un insecto.
Ten brouk je nějaký obratlovec.
Es el mayor invertebrado terrestre del mundo.
Největší suchozemský bezobratlovec na světě.
La medusa, como gran invertebrado marino que es tiene un cuerpo blando y vulnerable.
Medúzy, tak jako veliké množství jiných mořských bezobratlých, mají měkká, zranitelná těla.
Es un pequeño paso para un crustáceo pero un gran salto para un pobre invertebrado.
Toto je malý krok pro korýše, ale velký skok pro všechny bezpáteřáky.
Este suculento invertebrado es una de las especies del lago Arquímedes más voraces del fondo y es un habitante de las granjas acuáticas. - Ahora estás pasando por ahí.
Tento šťavnatý bezobratlý je jedním z nežravějších v jezeře a obývá aquafarmy, které míjíte napravo.
Invertebrado.
Neúmyslně.
Se cree que es el invertebrado más inteligente.
Jsou považovány za nejinteligentnější bezobratlé živočichy.
Exactamente, gusano invertebrado.
Přesně tak, ty bezpáteřní červ.

Možná hledáte...