invertor čeština

Příklady invertor spanělsky v příkladech

Jak přeložit invertor do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Budeme potřebovat invertor s nastavitelnou fází, abychom energii z Enterprise upravili pro raketoplán.
Necesitamos un inversor de fase variable para poder acoplar nuestra energía a la de la cápsula.
Je to rušené, protože jsme museli použít fázový invertor.
La distorsión se debe a una inversión de fases.
To invertor.
Es el inversor.
Můžu napojit laserový snímač na plasmový invertor.
Conectaré un escáner modificado a un inversor de plasma.
Pořád musíme nastavit plasmový invertor.
Aún tenemos que calibrar el inversor de plasma.
Svým způsobem to připomíná invertor molekulární fáze.
Aquí hay algo que parece un inversor de fase molecular.
Před několika lety Klingoni zkoušeli zkombinovat fázový invertor s maskovacím zařízením.
Hace años, los klingons trataron de combinar un inversor de fase y un sistema de camuflaje.
Romulané v tom teď možná pokračují, zkouší zkombinovat invertor a maskovací zařízení.
Y éstos estarán probando algo parecido, combinando un inversor y un dispositivo de camuflaje.
Promiňte, potřebuji plazmový invertor.
Disculpe, necesito el inversor de plasma.
Měl by se tam dát druhý invertor.
Pon un segundo inversor de fase.
Takový data krystal jsem ještě neviděl. Jako by měl v sobě fázový invertor.
Jamás había visto un cristal de datos con un inversor fásico dentro.
Ráno jsem zaspala protože jsem zapomněla nařídit počítači budíček a pak vybouchl akustický invertor v mé sonické sprše.
Me quedé dormida esta mañana. Porque olvidé pedirle a la computadora que me despertara. Y entonces el inversor acústico en mi ducha sónica se estropeó.
Fázový invertor.
Es un inversor de fase.
Invertor RCS.
RCS invertidos. Apágalos.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když je zapotřebí jednofázový nebo třífázový střídavý proud o napětí 230V (například na napájení větších strojů), musí se použít invertor (měnič).
Cuando se necesita una sola fase o corriente alterna trifásica de 230V (por ejemplo, para proporcionar energía para máquinas más grandes), se debe utilizar un inversor.

Možná hledáte...