invertebrados spanělština

Význam invertebrados význam

Co v spanělštině znamená invertebrados?

invertebrados

Nombre de un taxón de los animales que incluye protozoos, gusanos, celentéreos, mesozoos, equinodermos, entre otros, que se caracteriza por incluir a los animales que carecen de columna vertebral.

Příklady invertebrados příklady

Jak se v spanělštině používá invertebrados?

Citáty z filmových titulků

Invertebrados no segmentados y blandos provistos de caparazón.
Měkkýš je bezobratlý tvor s nečlánkovaným, měkkým tělem, jež obvykle kryje velká ulita.
Dentro de los invertebrados, es un grupo muy numeroso. Sólo tiene más especies el de los artrópodos.
Jedna z nejpočetnějších skupin bezobratlých, již, co do počtu druhů, předčí pouze členovci.
Conferencia Parapsicológica.y este fenómeno como lo confirman los últimos estudios no está restringido a los seres superiores pero incluye a los vertebrados y a los invertebrados también.
Parapsychologický Seminář..a tento fenomén, jak potvrzují nejnovější studie..není vymezen pouze nadřazeným druhům..
Jamás sabía si iba a estar con mi padre para estudiar invertebrados en Mondeano o con mi madre en la Zona Neutral.
Nikdy jsem nevěděl, jestli budu se svým otcem při studiu v Modeanského systému. Nebo třeba v Neutrální zóně s mámou.
Para los invertebrados.
Pro tyhle bezobratlé.
Pero también es usado para secuenciar microorganismos invertebrados portadores de infecciones, patógenos bacteriales.
Ale je taky používán k uspořádání bezobratlých mikroorganismů, přenašečů infekčních nemocí, bakteriálních patogenů.
Los invertebrados dominan estás partes.
Bezobratlí ovládají tyto horní toky.
Siguieron los demás invertebrados, incluyendo a calamares y moluscos.
Následovali bezobratlí živočichové, včetně kalmarů a měkkýšů.
Son los invertebrados marinos conocidos que crecen más rápido.
Jsou to nejrychleji rostoucí mořští bezobratlí, které známe.
Millones de invertebrados invaden el lecho marino.
Miliony bezobratlých vtrhnou na toto dno.
Fascinante tipo, explica un tema aburrido, la evolución de los invertebrados es algo aburrido, pero estaba cautivada.
Ten chlap je úchvatný, vykládal o nudných věcech, jako jsou bezobratlí živočichově, ale já z něj byla hotová.
Bueno, esta noche los invertebrados del mar llorarán su pérdida. Pobre Herrmann.
Dnes večer budou živočichové všech moří oplakávat jeho smrt.
Los invertebrados.
Brouci.
En ausencia de predadores terrestres los invertebrados evolucionaron hasta convertirse en monstruos.
V nepřítomnosti suchozemských predátorů se z bezobratlých vyvinula obří monstra.

Možná hledáte...