mismo | siseo | sisón | istmo

sismo spanělština

zemětřesení

Význam sismo význam

Co v spanělštině znamená sismo?

sismo

Geología.| Movimiento de la corteza terrestre causado por la liberación de tensiones acumuladas a lo largo de las fallas geológicas o por la actividad volcánica.

Překlad sismo překlad

Jak z spanělštiny přeložit sismo?

sismo spanělština » čeština

zemětřesení záchvěv půdy

Příklady sismo příklady

Jak se v spanělštině používá sismo?

Citáty z filmových titulků

Habrá un sismo en el fondo del mar.
Kvůli mořskému zemětřesení.
El sismo será en menos de dos horas.
Zemětřesení bude za méně než 2 hodiny.
Lanzaremos haces de fáser sobre las áreas de presión desiertas. y cambiaremos el epicentro del sismo. para que no corra peligro su gente ni su ciudad.
Budeme bombardovat neobydlené oblasti tlaku fazerovými paprsky a změníme epicentrum zemětřesení, aby neohrozilo vaše lidi va vašem městě.
Los sensores indican que el epicentro del sismo. se ubicó en los mares polares del norte, Capitán. una zona totalmente deshabitada.
Podle senzorů bylo epicentrum zemětřesení v severních polárních mořích, kapitáne, ve zcela neobydlené oblasti.
Pensé que era un sismo.
Myslela jsem, že je zemětřesení.
No es un sismo, Ruby.
Tohle není zemětřesení, Ruby.
Supongo que hubo algún sismo.
Asi to bylo fakt důležitý.
No me movería ni a 2 metros de ese sismo-aparato.
Od tohohle přístroje se nehnu ani na dva metry.
Los sismólogos han dicho que el sismo de hoy ha revelado una nueva falla en el sistema que anteriormente pensaban que no estaba activa.
Podle seismologů mohlo dnešní zemětřesení odhalit nový zlomový systém, - který dosud nebyl považován za aktivní.
Tras el impacto de un sismo nupcial intenté comprender el concepto de vivir felices para siempre.
Poté, co mě udeřila svatební vlna, jsem se snažila přivyknout myšlence, jak být šťastni na věky věků.
Es un mapa geológico tomado a dos horas del sismo.
Tohle je geologická mapa pořízená dvě hodiny po zemětřesení.
No es un lugar al que llamaría sismo amistoso.
Se zemětřesením se moc nekamarádí.
Quizás sea por el sismo en Japón.
A víš, čím to je? V Japonsku bylo zemětřesení.
Muy amable de su parte parar a. ver como llegué a través del sismo.
Jste moc hodní, že jste se stavili, kouknout, jak jsem zvládnul zemětřesení.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

El hecho de que el sismo golpeara la capital y demoliera todos los centros de actividad social destruyó los sistemas de los que depende la vida urbana cotidiana.
Skutečnost, že zemětřesení zasáhlo hlavní město a zničilo všechna střediska společenské aktivity, narušila systémy, na nichž závisí běžný městský život.
Los ecos del sismo iraquí se sienten en cada capital árabe, incluso en aquéllas que depositan su fe en las riquezas petroleras para protegerlas del descontento popular.
Ozvěna iráckého zemětřesení rozechvívá pocity vsech hlavních měst arabských zemí, a to včetně těch, jež doufají, že je před nespokojeností lidu ochrání ropné bohatství.

Možná hledáte...