länd | lan | and | lad

land švédština

země

Význam land význam

Co v švédštině znamená land?

land

politiskt begränsat område (definierat utifrån vem som har makten över det); nation, stat; även när man inte menar själva nationen utan bara landområdet  Det är ofta svårt för de olika ländernas ledare att samsas. odlingslott; stycke mark som lämpar sig för att brukas eller odlas  I år tänker jag plantera morötter i landet. glesbefolkat område; område med låg befolkningstäthet (motsats till stad)  Varje sommar åkte de ut på landet. all jordsyta förutom vatten; fastland (motsats till hav)  Land i sikte! all jordsyta förutom vatten

Překlad land překlad

Jak z švédštiny přeložit land?

Příklady land příklady

Jak se v švédštině používá land?

Citáty z filmových titulků

På plattorna fanns vägledning till nytt land.
A desky byly popsané pokyny pro cestu do nové země!
Det finns inget förlovat land, och det finns ingen räddning.
Neexistuje žádná země zaslíbená, a není spásy.
Ingen ära var större för en ung man än att slåss för drottning och land.
Pro mladého člověka nebylo větší poctou, než bojovat za královnu a vlast.
Som jag ser det är bara ett offer mer ädelt. - än att lova sitt liv för sitt land.
Teď, zůstala už jen jedna oběť vznešenější než životní přísaha vlasti a tou je.
Mot land.
Ke břehu.
Går du i land, ansluter trupperna till dig.
Pokud se vylodíte, vojáci se přidají k vám.
Vi kan ej gå i land.
Nemůžeme se vylodit.
Alaska, i guldfeberns dagar, ett land av trötta mäns drömmar - och en skoningslös nordlig siren som lockade tusentals - till sin frostiga barm och sina okända marker.
Za zlaté horečky Aljaška se stala nadějí a snem, nelítostnou Sirénou dalekého Severu, lákajíce tisíce mužů do ledového náručí, do jejích dosud nikým nenavštívených krajů.
Hennes frammarsch slog världen med fasa och från varje land steg rop från tillfångatagna folk med bön om en frälsare.
Kroky jeho železných legií otrásaly svetem. A z každé zeme sílily nárky podmanených lidí, kterí se modlili za osvoboditele.
Vilket trevligt land.
Tohle je okouzlující země.
Jag knogar för mitt land och vad får jag för det?
Věnuji tomu všechen můj čas, a co z toho mám?
Var hälsad Freedonia, de modiga och frias land.
Země statečných a svobodných.
Jag vore inte värd ert förtroende, om jag inte gjorde allt för att bevara världsfreden i vårt land.
Nejsem ani hoden takové velké důvěry, kterou jste ve mně vložili. Pokud bych nevykonal vše, co je v mých silách, abych zachránil mír pro Freedonii.
Dm fienden kommer över land, lyser två lampor.
Vidím dvě světla, jedno na moři, jedno na souši.

land čeština

Příklady land švédsky v příkladech

Jak přeložit land do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Je tady Ned Land, má člun.
Ned Land är här med en båt.
Tohle je Ned Land, mistr harpunář.
Ned Land, förste harpunerare.
Podle vás je pan Land hrdinou ve stylu laciné fikce.
Enligt er utsago är mr Land en hjälte, i bästa skräpromanstil.
Pak naložíme Land Rover, seberem Dutche a děcka. a vyrazím do hor. Co třeba Sierra?
Sen packar vi bilen och hämtar Dutch och barnen. och åker upp i bergen. Sierramassivet kanske?
Posadí Vás do Land Roveru na dostřel od zvířete, které chcete zabít. A dají Vám čas, za který jste opravdu štědře zaplatila.
Man sätts i en Landrover och skjuter sitt utvalda djur och man kan få betala dyrt för det.
Mé jméno je Steiner. Tohle je dr. Land.
Jag heter Steiner och det här är dr Land.
Land Rover se zase vrátí.
Den kommer tillbaka.
Támhle nechali jejich Land Rover.
De lämnade sin Land Rover.
Tohle není gringo-land.
Detta är inte USA.
Pozdravuj za mě gringo-land, jo?
Säg hej till gringoland åt mig.
Land of hope and glor. glor glory Tam žiju já!
Har den äran till mig! Har den äran, käre Richie har den äran till mig!
Land of hope and glory.
Har den äran till mig.
Proc ne treba Ice Land, Ice Tea?
Varför inte Ice Pick eller Ice Coffee?
Zařídil jsem jim to bez průtahů. Beze mě by letovisko na Crown Land nebylo.
Jag hjälpte dem genom byråkratin så att de fick bygga på statens mark.

Možná hledáte...