maximalizace čeština

Příklady maximalizace švédsky v příkladech

Jak přeložit maximalizace do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Právě jsme exekutivně aplikovali demobilizaci. kterou se minimalizuje responsibilita. zatímco maximalizace koordinací mezi hlídkami. probíhá podle decentralizovaného akčního schématu.
För närvarande utför vi en omplanering som kommer att minimera svarstiderna samtidigt som det maximerar samordningen mellan våra bilar i en decentraliserat system.
Maximalizace hustoty, aktivní uhlí.
Maximera densiteten, aktivt kol.
Za účelem maximalizace energie přesýpacích hodin s nimi půjde sem.
För att maximera timglasets energier kommer han att föra det hit.

Možná hledáte...