maximalizace čeština

Synonyma maximalizace synonyma

Která slova mají podobný význam jako maximalizace?

maximalizace čeština » čeština

usilování

Skloňování maximalizace skloňování

Jak se skloňuje maximalizace?

maximalizace · podstatné jméno

+
++

Příklady maximalizace příklady

Jak se používá maximalizace?

Citáty z filmových titulků

Právě jsme exekutivně aplikovali demobilizaci. kterou se minimalizuje responsibilita. zatímco maximalizace koordinací mezi hlídkami. probíhá podle decentralizovaného akčního schématu.
Měli jsme tak malý výcvik o problému maximalizace výkonnosti vlastně jsme zjistili, že aby se některé B-29 dostaly zpátky místo vykládání paliva, ho museli natankovat.
Třetí Frakce měla málo politických spojení. Jejich prvořadým zájmem byla maximalizace zisku z teroristických aktivit.
Maximalizace hustoty, aktivní uhlí.
Za účelem maximalizace energie přesýpacích hodin s nimi půjde sem.
Je to jen maximalizace tvého bohem darovaného talentu.
A to by měl být cíl naší obchodní politiky, ne maximalizace obchodu a zbavování se všech překážek obchodu.
Jejich prvořadým zájmem byla maximalizace zisku z teroristických aktivit.
Instaloval jsem programy do vybraných duchů za účelem maximalizace prospěchu určitých organizací a vybraných jednotlivců.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Motivace vládních investorů nevychází nutně z kalkulu ohledně maximalizace výnosu, jímž se řídí soukromí investoři.
Maximalizace dopadu omezených prostředků na životy nejchudších lidí světa vyžaduje obtížná rozhodnutí.
V takovém případě vede maximalizace zisku k maximalizaci společenského blaha.
V Jižní Koreji, Japonsku i jinde budou rozvoj a maximalizace potenciálu žen vyžadovat rozsáhlé reformy školství a trhu práce a také strukturální změny, zejména v sektoru služeb.
Panuje názor, většinou nevyslovený, že maximalizace TSR znečišťováním životního prostředí je přijatelná, pokud se pošle nějaký kompenzační příspěvek na iniciativy CSR - je to jakýsi firemní ekvivalent koupelí v Ganze s cílem smýt ze sebe hříchy.
Nekriticky jsme přijali myšlenku, že maximalizace ekonomického růstu je nejlepším lékem na problémy společnosti.
Maximalizace zisku nezaručuje rozumnou distribuci příjmů ani bezpečnou planetu.
Nástroje a metody této disciplíny nejsou adekvátní, máme-li se systematicky zabývat nátlakem jako způsobem získávání a maximalizace bohatství.
Maximalizace ekonomického, společenského a kulturního styku mezi bohatými a chudými zůstává nejlepším způsobem, jak napomoci výměně znalostí, a zároveň poslední dobrou nadějí na rapidní celosvětový rozvoj.
Harry Dexter White a John Maynard Keynes, architekti bretton-woodského systému, rozhodně nezamýšleli vytvořit systém, jehož nejdůležitějším cílem by byla maximalizace mezinárodních toků zboží a kapitálu.
Jakmile ale akceptujeme premisu, že racionální je usilovat o maximalizaci vlastního užitku - definovaného spotřebou, přičemž způsobem její maximalizace jsou peníze - logika ekonomů vítězí.
Možná je to tím, že takové struktury jednoduše neexistují a celá teorie maximalizace užitku je mylná anebo přinejmenším potřebuje zásadní revizi.

Možná hledáte...