Příklady 1-Euro-Job příklady

Jak se v angličtině používá 1-Euro-Job?

Jednoduché věty

Writing news stories is his job.
Psaní nových příběhů je jeho zaměstnání.
You can always quit the job.
Vždycky můžeš podat výpověď.
Are you satisfied with your job?
Jsi spokojený se svou prací?
I found no job today.
Dnes jsem nenašel žádnou práci.
I'm looking for a job.
Hledám práci.
I had the luck to find a good job.
Měl jsem to štěstí najít dobré zaměstnání.
I considered changing my job.
Uvažoval jsem o změně zaměstnání.
His skill qualifies him for the job.
Jeho dovednost ho pro tu práci kvalifikuje.
She is disgusted with the job.
Je zhnusena zaměstnáním.
You really did a good job.
To se ti opravdu povedlo.
My job is taking care of our baby.
Moje práce je starat se o naše dítě.
Tom was dismissed from his job.
Tom byl propuštěn z práce.
Tom was dismissed from his job.
Toma propustili z práce.
Does she like her new job?
Má ráda svou novou práci?
DoporučujemeAnglicky snadno a rychle jen za 1 Kč. Získejte za 1 Kč přístup na 30 dní do nejprodávanější angličtiny u nás (běžná cena za jeden kurz je 3 690 Kč).Anglicky snadno a rychle jen za 1 Kč. Získejte za 1 Kč přístup na 30 dní do nejprodávanější angličtiny u nás (běžná cena za jeden kurz je 3 690 Kč).