archival record angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archival record?

archival record angličtina » angličtina

archive document archival object
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archival record příklady

Jak se v angličtině používá archival record?

Jednoduché věty

We can record the past and present.
Můžeme zaznamenat minulost i přítomnost.
Jane was on top of the world when she got a record contract.
Jana byla šťastná jak blecha, když dostala nahrávací smlouvu.
He bettered the world record in the high jump.
Vylepšil světový rekord ve skoku vysokém.
She set a new world record.
Vytvořila nový světový rekord.
Did you know that Tom has a criminal record?
Věděl jsi, že Tom má záznam v trestním rejstříku?
Did you know that Tom has a criminal record?
Věděla jsi, že Tom má záznam v rejstříku?
It's an olympic record.
Je to olympijský rekord.
Tom has no prison record.
Tom nemá žádný vězeňský záznam.
That's an Olympic record.
To je olympijský rekord.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »