archival record angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archival record?

archival record angličtina » angličtina

archive document archival object
DoporučujemeKurzy angličtiny online pro samoukyKurzy angličtiny online pro samouky

Příklady archival record příklady

Jak se v angličtině používá archival record?

Jednoduché věty

We can record the past and present.
Můžeme zaznamenat minulost i přítomnost.
Jane was on top of the world when she got a record contract.
Jana byla šťastná jak blecha, když dostala nahrávací smlouvu.
He bettered the world record in the high jump.
Vylepšil světový rekord ve skoku vysokém.
She set a new world record.
Vytvořila nový světový rekord.
Did you know that Tom has a criminal record?
Věděl jsi, že Tom má záznam v trestním rejstříku?
Did you know that Tom has a criminal record?
Věděla jsi, že Tom má záznam v rejstříku?
It's an olympic record.
Je to olympijský rekord.
Tom has no prison record.
Tom nemá žádný vězeňský záznam.
That's an Olympic record.
To je olympijský rekord.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Online kurzAngličtina pro právníky B1+Profesní kurz právnické angličtiny online s přípravou k mezinárodní jazykové zkoušce Cambridge ILEC.Podívat se onlinejazyky.cz »