get | gen | vent | tent

gent angličtina

zkratka džentlmen, pán, džentlmen

Význam gent význam

Co v angličtině znamená gent?

gent

informal abbreviation of 'gentleman' (= chap, fellow, cuss, bloke) a boy or man that chap is your host there's a fellow at the door he's a likable cuss he's a good bloke

Gent

Gent port city in northwestern Belgium and industrial center; famous for cloth industry
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad gent překlad

Jak z angličtiny přeložit gent?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako gent?

Gent angličtina » angličtina

Ghent Gand
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Gent čeština

Překlad gent anglicky

Jak se anglicky řekne gent?

Gent čeština » angličtina

Ghent

Příklady gent anglicky v příkladech

Jak přeložit gent do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Docela Gent, že Gino.
Quite a gent, that Gino.
Protože u novorozenců není potřeba anaerobní krytí, tak amp a gent.
Any thoughts on antibiotics? - Since you don't need anaerobic coverage on newborns, I'd go with amp and gent.
Časopisy s fotkama. - Gent?
You know, photography magazines.
Začneme podávat urychlovače a gent.
I'm starting you on amp and gent.
Proveďte mu IV měření a GENT.
Put him on an IV amp and gent.
S trochou štěstí Gent a Comanč umřou smíchy.
With any luck The Gent and Comanche will die laughing.
Gent.
The Gent.
Ty musíš být Gent?
You must be The Gent?
A-GENT.
Agent!
K-gent jednu vybere. Bůh ví proč.
K-gent picks one up -- who knows why?
Pracuje pro K-Gent.
Works for k-gent. Oh.
William Gent bych měl být. Tři kusy čistého oblečení chci mít.
William Gant, should be three bundles fresh laundry for me.
Přesněji do města Gent.
Specifically, Ghent.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...