čeština | angličtina | němčina | ruština
střeh | strip | stir | stair

střih čeština

Překlad střih anglicky

Jak se anglicky řekne střih?

střih čeština » angličtina

shear cut

Příklady střih anglicky v příkladech

Jak přeložit střih do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Střih Richard Currier.
Editing by Richard C. Carrier.
Nelíbí se model, nelíbí se střih, a nelíbí se cena.
She doesn't like the model, she doesn't like the fit, and she doesn't like the price.
Nevím ještě, jaký střih.
I know exactly how I want mine cut.
Říkat cokoliv jiného ukazuje na paranoidní nejistotu, za kterou by ses měla stydět. Střih.
To intimate anything else spells a paranoiac insecurity that you should be ashamed of.
Dobrý, střih!
All right, cut!
Střih, stop. Připravte se.
I cut, stop.
Střih, stop.
I cut, stop.
Střih!
Cut it.
Francouzský střih.
French cuff. Jawohl.
Neříkejte tomu chlápkovi, že je to francouzský střih.
Jawohl. - That guy in there. don't tell him those are French cuffs. not with the Algerian situation the way it is.
V pátek představím nový střih filmu.
I present the new editing of the film on Friday.
perfektní střih.
Looks like a perfect fit.
Dobrý střih.
The cut is good.
Střih, v záběru Eiffelovka.
Cut to the Eiffel Tower.

Možná hledáte...