čeština | angličtina | němčina | ruština

střih čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako střih?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje střih?

střih · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá střih?

Citáty z filmových titulků

Říkat cokoliv jiného ukazuje na paranoidní nejistotu, za kterou by ses měla stydět. Střih.
Určitě tu bude nějaký hezký střih.
Dobrý, střih!
Střih. Střih. Střih!
Ne, ne, ne, ne, ne! Střih.
Střih. Stříh!
Slečno! - Střih!
Dobrý střih.
Pěkný střih.
Kamero, střih!
Stříhá. říhá. střih. íhání.
Vypasovaný střih bez ramínek jen zdůrazňuje ministrovu subtilní postavu.
Režisére, střih!
Střih, střih!
Střih Richard Currier.
Nelíbí se model, nelíbí se střih, a nelíbí se cena.
Nevím ještě, jaký střih.
Střih, stop. Připravte se.
Střih, stop.
Střih!
Francouzský střih.
Neříkejte tomu chlápkovi, že je to francouzský střih.
V pátek představím nový střih filmu.
perfektní střih.
Střih, v záběru Eiffelovka.
Střih. Dej to vyvolat. Co se stane v dalším díle?
Střih, znovu 6 metrů.
Protože teď tu frčí něco jako šťastnej střih, krásná Amerika.
Hotovo. Stříhání. Stříhá. říhá. střih. íhání.
Dobře, střih!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jsem jednoznačně pro šíření demokracie západního střihu, ale ne za cenu zesilování válečnosti světa.
Jinde zavádějí kapitálová omezení toho či onoho střihu.
Wilders a Trump také spolu s dalšími populisty jejich střihu brnkají na strunu populárních protipřistěhovaleckých sentimentů.
Fašistická řešení italského střihu byla rovněž neúspěšná, pokud je tak jako v Německu nedoprovázelo rychlé přezbrojování.
Jak plynutí času, tak jeho politické vyzrávání na postu guvernéra Patagonie jej proměnily v sociálního demokrata evropského střihu.
Navzdory všem řečem Kremlu o diverzifikaci však Rusko zůstává ekonomikou spíše latinskoamerického než západního střihu.
V kulturním, ne-li politickém smyslu jde konec konců o evropský národ, zatímco pokrok v Číně se nebude posuzovat podle zavádění demokracie v západním střihu, ale jak člověk doufá, podle měřítek právního řádu po vzoru Singapuru.
Za této situace nestačí jednoduše oprášit poválečný evropský model demokracie, jako by jedinou zbývající možností byl totalitarismus takového či onakého střihu.
Beck, který své antisemitství popírá, je spikleneckým teoretikem klasického střihu, ačkoliv obsah jím hlásaných spiknutí je bez obalu řečeno prapodivný.
Všechna pravidla demokracie západního střihu jsou i tentokrát závislá na vůli nějakého osvíceného a blahosklonného cara.
Postmoderní firma amerického střihu usiluje o dominantní podíl na trhu z hlediska prosazení značky, případně o manipulaci s imidž, která zajišťuje intelektuální nadvládu a může vést k dominantnímu postavení na trhu.
Fakt, že Sarkozy přijal za svou tezi, podle níž se francouzská národní identita ocitla v ohrožení, a dal to do souvislosti s imigrací, z něj ještě nedělá neokonzervativce amerického střihu.
Zdá se, že mnohé činy a politické strategie přechodné koaliční správy (CPA) a rozhodnutí vyšších míst Bushovy administrativy prozrazují odevzdané přijetí faktu, že se časné naděje, že Irák přijme demokracii západního střihu za svou, zakládaly na omylu.
se ovšem domnívám, že krize je hlubší a odráží nedostatek povědomí o cestách, jimiž se ubírá vývoj lidstva - tuto nevědomost přitom nelze redukovat na demokracii západního střihu nebo liberální myšlenky.
Není to člověk z příjemné středolevice, ze které vyšli také mnozí z nás, ale je člověkem nerekonstruovatelné levice střihu šedesátých let.

Možná hledáte...