une | unc | unie | once

unce angličtina

Význam unce význam

Co v angličtině znamená unce?

unce

(obsolete) An ounce; a small portion.

unce

A claw; an uncus.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

unce čeština

Překlad unce anglicky

Jak se anglicky řekne unce?

unce čeština » angličtina

ounce ounces oz.

Příklady unce anglicky v příkladech

Jak přeložit unce do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Dvě unce na skleničku.
Two ounces to a drink.
Jak víte, že jedna sklenička jsou dvě unce?
How did you know there were two ounces in a drink?
Sledovala jsem Ti-Josepha, a jsou to přesně dvě unce.
I watched Ti-Joseph, and it was exactly two ounces.
Musíte udat váhu 4 libry a 15,5 unce.
You must give the weight. as 4 pounds, 15-and-a-half ounces.
Dejme tomu tedy 4 libry a 15,5 unce.
I would say 4 pounds, 15-and-a-half ounces.
Zmýlil se jenom o zlomek unce.
He's not more than a fraction of an ounce out.
Skutečná váha je 3 libry a 2 unce.
The real weight is three pounds and two ounces.
Dvě unce chloroformu, prosím.
Two ounces of chloroform, please.
Můžu se podívat na 5 mil vzdálenej kopec. a poznám, jestli je v něm unce nebo celej náklad.
I can look at a hill five miles away. and tell you if it carries an ounce or a shipload.
Kdyby tu byla jediná unce, tak bych ji viděl, věřte mi.
If there was one single ounce of it, I'd have seen it, believe me.
Musí toho být dobrý tři unce.
We must have better than three ounces here.
Rozsypala jsi půl unce zlatého prachu.
You spilled half an ounce of gold dust.
Tu rudokožců ani unce tak historie tvořila se vírem.
And of the redskins there was none For history had been made.
Jacobe, tenhle dynamit váží přesně čtyři unce.
Jacob, this stick of dynamite weighs exactly four ounces.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pomineme-li skutečnost, že chléb v Babylonii byl pravděpodobně zdravější než dnešní strojově upravovaný produkt, pak se dnešní cena unce zlata příliš neliší a rovná se přibližně 600 bochníkům.
Ignoring the fact that bread in Babylon was probably healthier than today's highly refined product, the price of gold today is not so different, equal to perhaps 600 loaves of bread.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »