unie | once | tune | rune

unce čeština

Překlad unce francouzsky

Jak se francouzsky řekne unce?

unce čeština » francouzština

once onces

Příklady unce francouzsky v příkladech

Jak přeložit unce do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Jak víte, že jedna sklenička jsou dvě unce?
Comment le savez-vous?
Sledovala jsem Ti-Josepha, a jsou to přesně dvě unce.
J'ai observé Ti-Joseph, et il a versé exactement 6 cl.
Vlastně váží tři libry, dvě unce.
Le poids réel est 3 livres, 2 onces.
Dvě unce chloroformu, prosím.
Du chloroforme, s'il vous plaît.
Můžu se podívat na 5 mil vzdálenej kopec. a poznám, jestli je v něm unce nebo celej náklad.
Je m'y connais et à l'œil nu, je peux dire qu'il y en a.
Kdyby tu byla jediná unce, tak bych ji viděl, věřte mi.
S'il y en avait, je l'aurais vu, crois-moi!
Stojí-li unce zlata 240 šilinků, pak tahle kapička znamená při váze 0,25 ztrátu asi 6 šilinků.
Une chance. A 240 shillings l'once de fin, cette parcelle d'environ 0,025 once, est une perte de 6 shillings.
To musí být víc neŽ tři unce.
On doit en avoir plus de quatre-vingt grammes.
Rozsypala jsi půl unce zlatého prachu.
Tu as renversé 14 grammes de poudre d'or.
Jacobe, tenhle dynamit váží přesně čtyři unce.
Jacob, ce bâton de dynamite pèse exactement 1 00 grammes.
Snídaně se skládá ze čtyř syrových vajec, dvou plátků chleba, kávy a jedné unce brandy.
Petit déjeuner: Quatre œufs crus, deux toasts, un café, une once de cognac.
Čtyři unce caerphilského, buďte tak laskav, statný mladíku.
Alors, 100 grammes de Caerphilly, s'il vous plait, vaillant tavernier.
To nebyla unce, tati.
C'était un tout petit bout.
Ta unce byla pro osobní potřebu?
Je ne suis pas son mulet. - Alors c'était pour un usage personnel?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pomineme-li skutečnost, že chléb v Babylonii byl pravděpodobně zdravější než dnešní strojově upravovaný produkt, pak se dnešní cena unce zlata příliš neliší a rovná se přibližně 600 bochníkům.
Ignorant le fait que le pain à Babylone était probablement meilleur à la santé que le produit hautement raffiné d'aujourd'hui, le prix de l'or aujourd'hui n'est pas si différent, peut-être équivalent à 600 miches de pain.

Možná hledáte...