Unze | unie | Rune | Urne

unce čeština

Překlad unce německy

Jak se německy řekne unce?

unce čeština » němčina

Unze Unzen
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady unce německy v příkladech

Jak přeložit unce do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Dvě unce na skleničku.
Drei Drinks, 180 ml.
Tři skleničky, šest uncí. Jak víte, že jedna sklenička jsou dvě unce?
Wer sagt, dass 60 ml in einem Drink sind?
Sledovala jsem Ti-Josepha, a jsou to přesně dvě unce.
Ich habe auch Ti-Joseph beobachtet, es waren genau 60 ml.
Dvě unce chloroformu, prosím.
Ein Fläschchen Chloroform, bitte.
Můžu se podívat na 5 mil vzdálenej kopec. a poznám, jestli je v něm unce nebo celej náklad.
Ich sehe einem Hügel auf 8 km an, ob er eine Unze oder viele Tonnen in sich birgt.
Kdyby tu byla jediná unce, tak bych ji viděl, věřte mi.
Wenn da nur eine Unze wäre, hätte ich sie gefunden, glaub mir.
Stojí-li unce zlata 240 šilinků, pak tahle kapička znamená při váze 0,25 ztrátu asi 6 šilinků.
Bei einem Wert von 240 Schilling pro Unze und einem geschätzten Gewicht dieses Partikels von 0,025 wäre es ein Verlust von 6 Schilling.
Jacobe, tenhle dynamit váží přesně čtyři unce.
Jacob, dieses Stück Dynamit wiegt genau 114 Gramm.
Snídaně se skládá ze čtyř syrových vajec, dvou plátků chleba, kávy a jedné unce brandy.
Das Frühstück besteht aus vier rohen Eiern, zwei Scheiben Toast, Kaffee, 28 ml Brandy.
Čtyři unce caerphilského, buďte tak laskav, statný mladíku.
Dann 100 Gramm Cearphilly, wenn ich darum bitten darf, guter Mann.
Dvě unce navíc.
Das sind 50 Gramm zu viel.
To nebyla unce, tati.
Es war keine Unze, Dad.
Nesmí se toho sníst více jak 0,2 unce..
Willst Du Deinen Ehemann umbringen?
Šestnáct liber, pět. dvě unce.
Sechzehn Pfund, fünf. Zwei Unzen.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pomineme-li skutečnost, že chléb v Babylonii byl pravděpodobně zdravější než dnešní strojově upravovaný produkt, pak se dnešní cena unce zlata příliš neliší a rovná se přibližně 600 bochníkům.
Abgesehen davon, dass Brot in Babylon wahrscheinlich gesünder war als die heutigen hoch raffinierten Erzeugnisse, unterscheidet sich der heutige Goldpreis gar nicht so sehr von damals. Heute bekommt man vielleicht 600 Brotlaibe für eine Unze Gold.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...