unie | rune | june | punc

unce čeština

Překlad unce spanělsky

Jak se spanělsky řekne unce?

unce čeština » spanělština

onza onzas

Příklady unce spanělsky v příkladech

Jak přeložit unce do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Dvě unce na skleničku.
Dos onzas por trago.
Sledovala jsem Ti-Josepha, a jsou to přesně dvě unce.
Observé aTi-Joseph, y sirvió exactamente dos onzas.
Musíte říct, že váží čtyři libry, patnáct a půl unce.
Debe dar el peso de tres kilos cuatrocientos gramos.
Váží čtyři libry, patnáct a půl unce.
Yo diría que tres kilos cuatrocientos gramos.
Vlastně váží tři libry, dvě unce.
El verdadero peso es de dos kilos y medio.
Můžu se podívat na 5 mil vzdálenej kopec. a poznám, jestli je v něm unce nebo celej náklad.
Puedo ver una colina a 8 km de distancia. y decir si tiene poco oro o todo un cargamento.
Kdyby tu byla jediná unce, tak bych ji viděl, věřte mi.
Si hubiera un gramo, lo habría visto, créame.
Rozsypala jsi půl unce zlatého prachu.
Tirar media onza de oro en polvo.
Tu rudokožců ani unce tak historie tvořila se vírem.
De los pieles rojas ninguno quedó Porque historia se hará.
Jacobe, tenhle dynamit váží přesně čtyři unce.
Jacob, estos cartuchos de dinamita pesan exactamente 4 onzas.
Snídaně se skládá ze čtyř syrových vajec, dvou plátků chleba, kávy a jedné unce brandy.
El desayuno consiste en cuatro huevos crudos, dos tostadas, café y una copa de brandy.
Čtyři unce caerphilského, buďte tak laskav, statný mladíku.
Póngame Caerphilly, buen caballero.
Dvě unce navíc.
Se pasa por dos onzas.
To nebyla unce, tati.
No eran 25 grs.

Možná hledáte...