Uganda | agent | gerda | benda

agenda čeština

Překlad agenda bulharsky

Jak se bulharsky řekne agenda?

agenda čeština » bulharština

расписание програма дневен ред

Příklady agenda bulharsky v příkladech

Jak přeložit agenda do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Existuje tajná agenda s pokročilými vědomostmi o tom, o čem lidé běžně nikdy neslyšeli a nešířili tyto informace, kromě vyvolených, dalším generacím.
Този се изпълнява с цел висшето знание, което никога да не може да бъде чуто от обикновени хора, а да се предава на избраните, които имат право да я разберат и трябва да я разпространят през поколенията.
Agenda pro kontrolu centralizované kontroly.
Това е план за Централизиран Контрол.
Žádná agenda. Žádná zlost.
Винаги съм знаел, че отново ще се намерим.
Tohle je horší než FBI, takováhle mezinárodní agenda.
Това е по-лошо от международната документация на Бюрото.
Je to jako personální agenda, nebo účetnictví.
Това са данни за почти всички хора.
Můžu vás ujistit, že zde není žádná agenda, Mr. Kriegenthaler.
Мога да ви уверя, че няма договорка, г-н Кригенталер.
No, jakkoliv si můžeš myslet, že agenda je taková, ale bylo by zřetelně snadnější, kdybyste byli oba mrtví.
Каквито и да са тези цели според вас, щях да ги постигна много по лесно, ако и двамата бяхте мъртви.
Dnešní agenda, madam.
Днешният график, мадам.
Nemáte žádné tušení, co je má agenda.
Нямаш идея какъв е моя план.
Tohle je agenda na zasedání školní rady tenhle týden.
Дневният ред на таз седмичния Училищен съвет.
Soudruzi, naše agenda je následující: 1.
Другари, нашият дневен ред е както следва: 1.
Žádná agenda.
Без скрит умисъл.
Ne to jsi nemyslel. Vždycky si myslíš, že je to agenda.
Правиш всичко преднамерено.
Toto je slib dávaný vnitřním členům - Nového Světového Řádu a agenda Bilderberg Group.
Това е обещано на вътрешните членове на Новия световен ред и е цел на групата Билдерберг.

Možná hledáte...