čeština | angličtina | němčina | ruština
zvát | rvát | vát | rváč
DOKONAVÝ VID zařvat NEDOKONAVÝ VID řvát

Český výkladový slovník

Co znamená řvát?

řvát

vydávat silný hlas hovořit nebo volat nadměrně hlasitě

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje řvát?

řvát · sloveso