dolce | adobe | dotace | porce

adopce čeština

Synonyma adopce synonyma

Která slova mají podobný význam jako adopce?

Skloňování adopce skloňování

Jak se skloňuje adopce?

adopce · podstatné jméno

+
++

Příklady adopce příklady

Jak se používá adopce?

Citáty z filmových titulků

Podmínky adopce byly splněny.
Myslím, že ta adopce rodinou Joshuya, je jenom průhledná záminka.
Chápu, že se vám příčí z adopce těžit, ale nemusíte hnout prstem a budete se mít dobře.
Žádné adopce tady nebyly.
Nebyla to skutečná adopce.
Mám s vámi mluvit o agentuře, která zajišťovala adopce.
Existuje adopce či umělé oplodnění.
Adopce, to je boží zpusob.
Adopce byla, když díte potrebovalo domov.
A co adopce?
Místo narození, původní adopce.
Počítači, otevři databázi, vyhledávání věkové skupiny, pohlaví a rok adopce dítěte.
Zkoušel jsem najít záznamy ohledně Rugalovy adopce, ale v archivu nic není.
S mými geny? A adopce?
Myslím,že Woo-Rahm posílají do zámoří. A pro něj je horší než adopce to, že opuští Joon-Sooa.
Řešením je adopce.
Její adopce rodinou Joshuya by byla pouze záminka.
Vím, že nechcete z adopce Miho těžit, ale nemusíte hnout prstem, a dveře se vám otevřou.
A pak, s tvým svolením, začne proces adopce.
Jedna ano. - Ne, signore. - Nebyla to skutečná adopce.
Casey, víš, že ta adopce je.
Takže, rozumíte dalšímu kroku v procesu adopce?
Adopce je skvělá.
Půjdu do adopce a moje máma.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Rodinné a příbuzenské smlouvy, které upravují manželství, adopce, soužití, dědictví apod., představují základní jednotku lidské společnosti.
Adopce dětí z rozvojových zemí neřeší příčiny chudoby.
Madonně slouží ke cti, že kromě Davidovy adopce dělá i jiné věci.
Lepší námitkou vůči IVF je, že ve světě, kde žijí miliony osiřelých nebo nechtěných dětí, je adopce etičtějším způsobem jak si pořídit dítě.

Možná hledáte...