čeština | angličtina | němčina | ruština
akce | aukce | Alice | dikce

akcie čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená akcie?

akcie

práv. cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako akcie?

akcie čeština » čeština

spolehlivý cenný papír blue chip

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje akcie?

akcie · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá akcie?

Citáty z filmových titulků

Koupil jsem 500 akcií Bryant Utilities za peníze, na které jsem jako učitel šetřil 20 let.
To je nepříjemné. mám půl milionu akcií.
Jsou tam akcie a obligace.
Koupíme ráno nějaké akcie, Nede.
Ale akcie ty nečekají.
Máme příkaz koupit 60,000 akcií pro Rosse z Bay State Power.
Každopádně přikládám pro Vaši informovanost seznam Vašich akcií a účastí v podílových fondech.
Chci abys dal každý cent do našich akcií, rozumíš? A Georgi, můžu Ti dohodit práci, teda pokud si dal vale krachující Building and Loan.
Máte nějaké akcie?
Žádné zajištění, žádné akcie, žádné dluhopisy, nic než ubohé životní pojištění s uloženými pěti sty dolary.
Jelikož je bankovní kontrolor ještě zde, tak jako držitel akcií Building and Loan, požádám o vydání zatykače na Vaši osobu.
Všechno možné - nemovitosti, akcie.
Akcie jsou teď nízko, že?
Snažím se zabránit, abys nesmyslně mrhala penězi. - Na bezcenné akcie.
Přál bych si vědět, kdo to byl, co se snažil skoupit naše akcie.
Nyní, Carlotto, tvoje akcie ti musí přinést ještě něco.
Co myslíš, co kdybych prodala akcie Jordan Line?
Akcie Jordan Line skutečně nikdy nebyly na trhu.
Za prvé: pamatuji si to, protože jsou to jediné akcie. Všechny jsem platila ze svého.
Budu kupovat Jordanovy akcie prostřednictvím fiktivních společností.
Prodaly sestry Scatterleeovy svoje akcie Jordan Line?
Okrádání Browna, Thompsonova podnikání, a podvádění starého pana Clarka. a teď ty akcie Jordan Line.
Necháš Jordanovy akcie tam, kde jsou. protože pokud ne, rozhlásím celý ten prohnilý obchod.
Jsou tam akcie a obligace. Vypadni.
Budou to velmi cenné akcie.
Jako otec na to mám právo. Strávník, který zaplatí své účty a nechá za sebou bezcenné akcie..
Víc nemám. Jsou tam akcie a obligace.
Máte nějaké akcie a dluhopisy? Nemovitost?
Akcie nějaké letecké společnosti, něco v oceli, nějaká stáda v Texasu.
Akcie automobilek. Stavební firma Brookman.
Akcie veřejných podniků, 47,23.
Řeknou, že jsem příliš mladá. Bude z toho skandál. Klesnou akcie.
Akcie jdou dolů?
Jsou tu akcie na majitele, vám skládat účty nemusím.
Například vydražení, cenné papíry, dividendy, akcie.
Setkám se s Jardinem a požádám ho, aby ode mne odkoupil továrnu a akcie.
Chci vám prodat své akcie za polovinu jejich hodnoty.
Doufám, že Jardine odkoupí továrnu a akcie a my budeme spolu šťastni.
Akcie a cenné papíry?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Budou bankovní akcie opět překonávat trh?
Váha slabšího růstu rovněž se vší pravděpodobností překoná levitační účinek kvantitativního uvolňování na ceny akcií, zejména vzhledem k tomu, že cenové hladiny akcií dnes nejsou tak snížené jako v roce 2009 či 2010.
Trhy zakalkulovaly do cen akcií také přesvědčení, že americká vláda nedopustí pády dalších bank.
Samozřejmě není žádná radost přihlížet, jak se ceny akcií hroutí v důsledku prudce rostoucí neschopnosti splácet hypotéky.
Zisky z pronájmu nemovitostí i burzovní výplaty jsou nízké, a jestliže úrokové míry vyletí, ceny nemovitostí a akcií mohou klesat stejně jako ceny dluhopisů, ba i víc.
V důsledku toho se mnozí manažeři jednoduše naučili krátkodobě zvyšovat cenu akcií svých společností na úkor péče o produkty a zákazníky.
Takže se nemůžeme dotknout nejen majitelů dluhopisů, ale dokonce ani akcionářů - třebaže valná část zbývající hodnoty těchto akcií nereflektuje nic víc než sázku na vládní pomoc.
NEW YORK - Od loňského léta do nedávného rozdmýchání turbulencí na finančním trhu se řada různých riskantních aktiv (včetně akcií, vládních dluhopisů a komodit) těšila vzestupu.
To vysvětluje špatný výkon komodit a akcií na rozvíjejících se trzích před nedávným chaosem.
Země s rozvíjejícími se trhy se staly adresáty nejen korekce cen komodit a akcií, ale i brutálního přeceňování měn a aktiv s fixním příjmem v místní i zahraniční měně.
Rekapitalizovat banky vyjde mnohem levněji, krize odezní a státní dluhopisy i akcie bank se vrátí na normální hladiny.
Účelem tohoto ujednání bylo umožnit Petersen Group splácet dluhy vůči bankám a samotnému Repsolu, které vznikly při nákupu akcií, za něž předem nic neplatila.
Spotřebitelé se od nákupu domů a automobilů odklánějí nejen proto, že jejich bohatství utrpělo šrámy kvůli klesajícím cenám akcií a hodnotě nemovitostí, ale i proto, že nevědí, kam se obrátit.
Jediným způsobem, jímž by podle jeho slov Fed koncem 90. let udržel ceny akcií v rozumně vyvážených rozmezích, by bylo posunout úrokové sazby tak vysoko, že by to reálné ekonomice podtrhlo nohy.
Prakticky na všech hlavních ukazatelích - včetně vystřelování cen akcií a nemovitostí, schodků obchodní bilance, vzedmutí zadluženosti státu i domácností a trajektorií růstu obvyklých před krizí - blikají Spojeným státům červená světla.
Výrazná korekce cen akcií by se ve skutečnosti mohla stát silou, která USA v roce 2013 uvrhne do ryzí kontrakce.
Přinejmenším ve dvou případech, v roce 1998, mohly poplašné zprávy vyvolat krach cen amerických akcií a přivodit tak hospodářskou recesi.
Ceny akcií samozřejmě poněkud poklesly, když reagovaly na paniku, která Asii zachvátila, i na její finační důsledky, ale americké kapitálové trhy se od doby zotavily a nahradily si všechny předchozí ztráty a dokonce dosahují nových rekordních zisků.

Možná hledáte...