čeština | angličtina | němčina | ruština

aktér čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako aktér?

aktér čeština » čeština

aktivní účastník

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aktér?

aktér · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá aktér?

Citáty z filmových titulků

Za pomoci americké vlády. budeme brzy aktéry historického podvodu na poli nemovitostí.
V následujícím příběhu, který se odehrál jen pár hodin poté se novináři stali aktéry reportáže.
To je běžné mezi aktéry.
Pane generále. - Hlavní aktér Bob z Aucklandu.
Hlavní aktér v našem filmu.
Důležitý aktér a zároveň zmetek.
Hlavní aktér.
Budeme to nahrávat z dodávky a náš hlavní aktér uzavře obchod.
Model předpokládal, že aktér bude vždy jednat racionálně, aby získal, co chce.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Kybernetická válka a kybernetická špionáž jsou spojovány převážně se státy, zatímco kybernetická zločinnost a kybernetický terorismus bývají většinou dávány do souvislosti s nestátními aktéry.
Snaha omezit veškerá narušení nemá naději na úspěch, ale mohlo by se začít kybernetickým zločinem a kybernetickým terorismem páchaným nestátními aktéry.
Vlády velkých zemí však pravděpodobně brzy zjistí, že nejistota vytvářená nestátními kybernetickými aktéry si vyžádá užší mezivládní spolupráci.
od 70. let ovládá politické a ekonomické myšlení koncept homo economicus, který tvrdí, že lidé jsou racionálními aktéry rozhodujícími se na základě úzkých vlastních zájmů.
Vzrušeně se hovořilo o možnosti vojenského puče a armáda se znovu projevila jako vlivný politický aktér.
Jak silně provázanost postihuje nestátní aktéry, není jasné.
Snaha o plnění většího počtu cílů by podle této logiky uváděla finanční trhy a aktéry v soukromém sektoru ve zmatek.
Ve zprávách o politice těmito velkými aktéry byly politické strany.
Nakonec oba aktéry musí sanovat centrální banky.
Další boje vtáhnou do situace další aktéry (včetně Turecka).
OSN v současnosti sehrává nepostradatelnou úlohu v usnadňování komplikovaných vztahů mezi mezinárodním společenstvím a lokálními aktéry v Dárfúru a je zapotřebí ji aktivně podporovat.
Na této šachovnici je moc rozložena chaoticky mezi nestátní aktéry.
Na této šachovnici je síla chaoticky distribuována mezi nestátní aktéry a nemá smysl nazývat tento svět unipolárním či multipolárním.
Reakce na výzvy a příležitosti přítomného okamžiku vyžaduje, aby mezi státy, mezinárodními institucemi a nevládními aktéry vznikla pevná partnerství.
Dále je třeba znovu vybudovat regionální konsenzus mezi všemi aktéry, včetně Pákistánu, Íránu a Indie, jejichž společnou zodpovědnost za mír, stabilitu a rekonstrukci v Afghánistánu musí Evropa a USA pochopit.
proběhnou jakékoli zoufalé záchranné pokusy, nedokáží zakrýt fakt, že Evropská unie na nejméně 10 let (ne-li mnohem déle) opustila světovou scénu jako seriózní zahraničněpolitický aktér.
Převážná většina jeho projektů bere lesní národy a rolníky jako hlavní aktéry odlesňování.
Do procesu musí vstoupit věrohodný ručitel, snad Obamova administrativa, vzhledem k absenci důvěry mezi hlavními politickými aktéry v Egyptě (doslova každá instituce je zpolitizovaná a připravená podvádět, jakmile se naskytne příležitost).

Možná hledáte...