čeština | angličtina | němčina | ruština

aktiv čeština

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aktiv?

aktiv · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá aktiv?

Citáty z filmových titulků

Chceme seznam finančních aktiv pobočky 302 z roku 1952.
Lituji, ale dům je psaný na vaši ženu. Stejně jako 15 miliónů dalších aktiv. Nesmíte s nimi disponovat, dokud je žena naživu.
Jak víte, Yakamoto souhlasil svěřit správu všech jeho osobních a firemních aktiv nám.
Jsem odborník na identifikaci podhodnocených aktiv jako je tento podnik.
Pokud jde o vaše schválení v Senátu možná by nebylo od věci, kdybychom měli výpis vašich osobních aktiv a pasiv.
Je přiznána polovina manželových aktiv.
Zdá se, že tu došlo k menšímu obratu aktiv.
Oční zaměřování aktiv ováno.
Podpůrný tým provede transport tvých aktiv, jakmile opustí obvod zařízení.
Zjišťování výpisu z účtu? Je dům přeceněný? Dodat seznam mých aktiv?
Promiň, jsem nesnášenlivá na aktiv-vaskulární aminy.
Nouzová záloha aktiv ována.
Budování aktiv je jako výchova dítěte.
P.S.P.A. znamená Program sanace problémových aktiv.
Tedy, pane předsedo, předkládám návrh na zavření této společnosti. a převedení aktiv a pasiv na nuceného správce.
Ten samý den, co jsi zdědil Global Oil, podařilo se ti zbavit aktiv v hodnotě víc než šest miliard dolarů!
Slim Slicker je jedno z hlavních aktiv Metra.
A prosím, nedotýkejte se aktiv modrého chipu.
Oo , sakra, vím o ocenování ropných aktiv?
Sebedestrukce aktiv ována.
Je aktiv.
Povinná evakuace. Nouzová záloha aktiv ována.
A obvinit jedno z jejich nejcennějších aktiv z únosu a znásilnění?
Tohle jsou ti hříšníci toxických aktiv, komplex finančních nástrojů, o kterých mluví, ale nikdy opravdu nejmenují.
Došli jsme k rozhodnutí, že uvolníme značnou část cenných papírů firmy v několika klíčových třídách aktiv.
Pro ty, kteří tohle ještě nikdy nezažili: Takto vypadá začátek výprodeje poškozených aktiv.
Seznam. jeho hlavních aktiv.
Jste mladá a máte řadu nevyužitých aktiv.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přilákání i jen zlomku aktiv držených institucionálními investory, fondy svrchovaného majetku a veřejnými penzijními fondy by mohlo rozvojové finance výrazně posílit.
Nejenže opakovaně vytvářejí destabilizační bubliny aktiv, ale když ochabne poptávka, vstupují do hry síly, které pokles ještě prohlubují.
V důsledku toho přicházejí USA o část svých nejcennějších aktiv, přičemž někteří mladí lidé - připravení o kvalifikaci - se uchylují k dysfunkčním aktivitám.
Hodnota toxických aktiv navíc zůstává stejně nejasná jako předtím.
To, co začalo jako problém špatných hypoték, se dnes rozšířilo na nemovitosti obecně a také na další kategorie aktiv.
Držitelé dluhopisů na spořádané restrukturalizaci vydělají, a pokud je hodnota aktiv skutečně vyšší, než je přesvědčen trh (a vnější analytici), právě oni nakonec sklidí výtěžky.
Protože USA nejsou pokládány za dodavatele vysoce kvalitních finančních aktiv, dalo se spíše očekávat, že dolar oslabí.
Existuje teď vážné riziko systémového zhroucení amerických finančních trhů, prasknou obrovské bubliny úvěrů a aktiv.
Kromě toho všeho existuje stínová finanční soustava nebankovních finančních institucí, které si tak jako banky půjčují nakrátko likviditu a úvěrují nebo investují do dlouhodobějších a nelikvidních aktiv.
NEW YORK - Od loňského léta do nedávného rozdmýchání turbulencí na finančním trhu se řada různých riskantních aktiv (včetně akcií, vládních dluhopisů a komodit) těšila vzestupu.
Ačkoliv však odpor k riziku a volatilita klesaly a ceny aktiv stoupaly, hospodářský růst zůstával po celém světě loudavý.
Tuto propast mezi Wall Street a Main Street (rostoucí ceny aktiv navzdory horší hospodářské výkonnosti oproti očekávání) lze vysvětlit třemi faktory.
Tato mohutná vlna likvidity hledající výnos přiživila po celém světě dočasnou reflaci cen aktiv.
Reflace aktiv tažená likviditou však obnášela dvě rizika.
Jednoduše řečeno, prudce přibývající kapitálové toky do USA uměle stlačovaly úrokové sazby a nafukovaly ceny aktiv, což způsobilo uvolnění bankovních a regulačních standardů a nakonec zhroucení.
Pokud národní vláda nepracuje s větším než skrovným deficitem, odráží deficit běžného účtu půjčky soukromého sektoru v zahraničí (nebo prodej dříve nahromaděných zahraničních aktiv).
V mnoha případech je navíc celková hodnota aktiv problémové organizace za předpokladu pokračování v obvyklé činnosti vyšší, než by tomu bylo v případě jednotlivého rozprodeje aktiv.
Indonésie je oproti svým asijským kolegům (natož oproti Rusku) méně závislá na vývozu a její trhy aktiv (zejména jde o dřevo, palmový olej a uhlí) přitahují významné zahraniční investice.
Cílem navíc nebylo odpomoci soukromým bankám od problematických aktiv.
Podle projektu Asset Owners Disclosure, jemuž předsedám, je 500 největších vlastníků globálních aktiv alarmujícím způsobem exponováno vůči nástrahám klimatických změn.
Země s rozvíjejícími se trhy se staly adresáty nejen korekce cen komodit a akcií, ale i brutálního přeceňování měn a aktiv s fixním příjmem v místní i zahraniční měně.

Možná hledáte...