čeština | angličtina | němčina | ruština

aktivum čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako aktivum?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aktivum?

aktivum · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá aktivum?

Citáty z filmových titulků

Váš zesnulý muž použil dům jako aktivum k navýšení kapitálu.
Bristowová. -Udělejte to. Ona je aktivum.
Arvine. - Emily bude aktivum zde.
Když Ahojckse zabiješ, zahodíš aktivum.
Budou hledat naše aktivum v LA.
Aktivum vně Kandaháru nahlásilo někoho, kdo odpovídá Sloaneov popisu ve společnosti lidí, kteří jsou loajální Ahmadu Kabirovi, válečný lord, který koketuje s Talibanem.
Zkontrolujte naše nové aktivum.
Jestli CIA použije ke zjištění regresivní terapii, od koho unikají informace, naše aktivum v Los Angeles bude odhaleno.
Vaše aktivum mohlo být odvoláno z pole.
Ale mezitím. -. Lauren je příliš cenné aktivum.
Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, plánované aktivum, všechno, to odtud můžu vytáhnout.
V balančním archu je to uvedené jako likvidní aktivum, ale faktura nikdy nebyla přidána do debetních účtů, tak.
Máme jisté aktivum umístěné v centrále Společnosti, které přístup k detailům jejího umístění a pozici jejího hlídacího psa.
Osobní aktivum?
Počítači, aktivum EMH.
A starat se o svého Willy, je to vaše nejcennější aktivum.
Ona je aktivum.
Emily bude aktivum zde.
Pasivum nebo aktivum?
Danny, jsem v něm neviděla potenciální aktivum, ani zdroj informací, jen člověka, který nedělá rozdíl mezi smrtí jednotlivce a miliónu.
To znamená, že chtějí něco využít. Něco tady ze Země. Nějaké aktivum.
Nějaké aktivum.
Byl jsem tvoje hlavní aktivum.
Jako aktivum.
Zatím jsem jen civilní aktivum agentury.
Kontrolovat neukázněné aktivum je těžké. Obzvlášťe, když dáte dohromady alkohol a ženy.
Mám na místě jedno aktivum.
Když jsme na to přišli, tak jsme se pokusili udělat z něj aktivum.
Cože? Propustili aktivum?
Aktivum je v pohybu.
Protože čas je teď podnikové aktivum.
Protože vím, že bys aktivum jako Nolcorp z dobroty svého srdce neobětoval.
Oceňuju firmu oceňováním aktiv a vy jste velké aktivum.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A úklonou před britským tlakem podkopal fond své jediné skutečné aktivum - vlastní nezávislost.
Žádná soukromá osoba by takové aktivum nekoupila.
Na tomto oddělení mohou oficiální aktéři vyměňovat SDR - což je mezinárodní rezervní aktivum MMF - za jiné měny.
To je nedocenitelné aktivum. Dává Merkelové možnost nabídnout Řecku nový začátek, protože je to správné a je to v souladu se zkušeností a historií samotného Německa.
Dokud bude k tomuto dělení docházet, budou SDR fungovat přinejlepším jako úvěrová linka, kterou může držitel bez dalších podmínek využívat - tedy nikoliv jako skutečné rezervní aktivum, nýbrž jako svého druhu debetní nástroj.
Jinými slovy, SDR jsou aktivum i pasivum a pro držitele fungují jako garantovaná výše čerpání úvěru - určitý bezpodmínečný nástroj pro přečerpání účtu.
Nejjednodušším způsobem jak tuto vizi uvést do života by bylo alokovat SDR jako plnohodnotné rezervní aktivum, které by země mohly buď využít, nebo uložit na svůj účet u MMF.
Člověk si přesto stále může říkat, že nedává smysl držet aktivum s negativním výnosem a že je lepší držet přímo hotovost.
Kjótský přístup rozdělil emisní práva, což je cenné aktivum.
Dolar ztratil to, co by mělo mít každé rezervní aktivum: stabilní hodnotu.
Prvním krokem k tomu, abychom získali zpět alespoň část hodnoty našich vlastních dat, je pohlížet na tyto informace nikoliv jako na vedlejší produkt, nýbrž jako na aktivum.
Jak ovšem dokládá nástroj Facebooku pro export dat, nový model proměňující data v aktivum a uživatele v producenty není vzdálenou vyhlídkou.
SDR byla zavedena před 40 lety, aby doplnila hladinu globálních rezerv, která se tehdy považovala za nedostatečnou, a následně byla zapracována do novelizované zakládající listiny MMF jako budoucí hlavní rezervní aktivum.
Členské země by obdržely aktivum, které by bylo stabilnější než dolar, neboť by se zakládalo na koši měn, takže by zajišťovalo větší ochranu proti ztrátám.
Mnohé teď závisí na tom, zda je totéž pravda o druhém hlavním důsledku, totiž že hlavní aktivum Jukosu - Juganskněftěgaz - je v současnosti v rukou státu, zatímco jeho ostatní útvary se zdají být odsouzeny k zestátnění.
To je nedocenitelné aktivum.
Proto není pravděpodobné ani to, že by se změnil jejich zájem o obytnou zástavbu coby významné spekulativně investiční aktivum.

Možná hledáte...